Mina specialområden avser anknytning, medberoende, relationer, ångest, depression, trauma, utbrändhet och högkänslighet, ungdomsterapi

Anknytning

Att förstå din bakgrund

Vi lär oss att skapa relationer genom erfarenhet. De personer som tagit hand om oss när vi föddes är livsviktiga för oss eftersom vi är helt hjälplösa utan dem. De har en tendens att prägla vårt sätt att relatera till andra människor för resten av livet. Vi utvecklar ett anknytningsmönster, ett karaktäristiskt sätt att relatera till andra människor, som kännetecknar hur vi formar relationer i vuxen ålder. Tydligast blir detta i de relationer som är viktigast för oss.Detta anknytningsmönster utvecklas särskilt under de första två levnadsåren, men befästs eller förändras av erfarenheter under hela uppväxten. Även om detta mönster har blivit relativt beständigt i vuxen ålder är det fortfarande möjligt att förändra.

De flesta har tillägnat sig ett anknytningsmönster som tillhör en av dessa kategorier:


1. Trygg anknytning
2. Otrygg-undvikande anknytning
3. Otrygg-ambivalent anknytning

4. Desorienterad anknytning 


Om du inte fått en trygg anknytning som barn under din uppväxt där du blivit sedd och bekräftad, inte fått vägledning i svåra situationer, blivit accepterad och älskad för den helt unika person som du är eller blivit tröstad och hållen när du varit ledsen. Avsaknaden av detta leder vanligen till att vi får problematik i våra vuxna relationer senare i livet.

Din självkänsla blir påverkad och hindrar dig att leva ett harmoniskt liv som hindrar dig från att komma dit du vill och önskar.

Jag kan hjälpa dig att få klarhet i hur du hade det, vad du saknar, titta närmre på dina mönster, tankar och hjälpa dig att bygga upp din självkänsla.

Medberoende - Relationer

Upprepar sig dina mönster i val av partner?

Känner du att du har ett överansvar för andra och behöver täcka upp eller försvara någon annan. Även om magkänslan säger nej så Har du  att du ofta försvara en närståendes beteende även om du vet att det inte var ett bra beteende. Hamnar du ofta i relationer som inte är bra för dig.

Har du svårt att avsluta en destruktiv relation även om du inte mår bra av den.

Är du konflikträdd och säger ja fast du vill säga nej. Jag kan hjälpa dig att bli stark inom dig själv och prioritera dina innersta behov.

- Har du svårt att sätta gränser

- Anpassar du dig ofta efter andra

- Bortser du från dina egna behov

- Har du en negativ självbild och en bristande självkänsla

- Glömmer du bort dina egna intressen

- Är du väldigt godtrogen och empatisk

- Upplever du en känsla av tomhet när du inte har någon att ta hand om

- Engagerar du dig lite väl mycket i andra och deras problem

- Upplever du det svårt att ta dig ur en destruktiv relation och dras till destruktiva personer

- Behöver du alltid prestera. Leder det till att du känner dig utmattad?

- Upplever du behovet av att kontrollera någon annan och vad den bör göra

- Tröttnar du i en sund relation och attraheras inte av den normala sunda kärleken.

- Bara den rätta killen/tjejen kom skulle allt vara sååå bra. Precis som på film.

Relationer

Hur mår du i dina relationer?

Hamnar du ofta i konflikter och gräl i dina relationer. Är dom stormiga och komplicerade. Känner du dig ofta missförstådd eller kränkt. Kanske kvävd eller rädd. Det finns många olika sorters relationer och relationer är sällan enkla, men det finns olika sätt att bearbeta dom som gör att du kan hitta vägar att få plats, ta plats, frigöra dig från vissa inre tankar som hindrar dig. Kommunicera på ett bra sätt utifrån dig själv och dina känslor. Förstå dig själv när du hamnar i affekt och varför du gör det.

Högkänslighet(HSP)

Reagerar du starkare på omvärlden än andra?

Känner du dig lätt överväldigad när det händer mycket omkring dig.

Känner du lätt av andra människors sinnesstämningar. Tycker du inte om att småprata utan pratar helst om djupa meningsfulla saker. Har du svårt att ta beslut och vill tänka igenom beslut mer och längre än de flesta andra. Störs du extra mycket av höga ljud och röriga miljöer. Kanske du tycker solljus är mycket starkt. 


Emotionell och psykisk trauma

Har du upplevt någonting som är för jobbigt att prata om? Har du har förträngt det länge nu?

Har du upplevt en extremt stressig eller störande händelse som gör att du känner dig hjälplös och känslomässigt ur kontroll. Har du svårt att sova och känner dig trött. Kämpar du med störande känslor, minnen och ångest som du inte kommer vidare ifrån. Känner du dig bortkopplad från livet och kan inte lita på andra människor och har en krossad känsla av säkerhet. Du kanske känner du dig förvirrad och har svårt att fokusera. Eller känner stor skuld, skam, rädsla och har låg självkänsla och värk i kroppen och andra stressymtom. 
Några exempel på emotionell trauma kan vara:

En instabil eller osäker miljö

Separation från en förälder

Allvarlig sjukdom

Våld i hemmet

Försummelse i föräldraskap

Sexuella, fysiska eller verbala övergrepp


Jag behandlar detta via samtal och arbetar på cellnivå via validering och att komma i kontakt med ditt inre lilla barn som blivit sårat inom dig. 

Familjeterapi, ungdomsterapi och Låg affektivt bemötande(LAB)

Vill du möta ditt barn eller din tonåring på ett bra sätt? Vill du skapa en god allians er emellan? Men du vet inte riktigt hur.

Känns det ibland som om du och barnen hamnar i situationer med mycket tjafs och bråk? Trotsutbrott som triggas upp och förstoras och det känns som om barnen inte lyssnar. Det blir tråkig stämning hemma och ni höjer rösten mot varandra och den ena situationen avlöser den andra. Jag kan hjälpa er att skapa en mer harmonisk tillvaro i hemmet genom att använda metoder inom Psykosyntes och Lågaffektivt bemötande. Det är en metoder som passar för alla barn eftersom dem bygger upp en stark självkänsla hos barnet. Dem passar specifikt för barn med funktionsvariation och högkänslighet.

 
Key Wall

GDPR

För din säkerhet

Jag arbetar enligt en GDPR-anpassad integritetspolicy där all data krypteras och skyddas. Det råder full tystnadsplikt för all konfidentiell information om klienter. Inga personuppgifter skrivs in utan kodas på olika vis och sparas på en säker plats.

 

Kontakta mig

Jag tar emot klienter på min mottagning på Östermalm.
Kontakta gärna mig vid frågor och funderingar. Välkommen!

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
54730237_676592696076864_514856935147280
 

Terapihuset Stockholm

Prenumerationsformulär

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook