+46768782078

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

Individuell Samtalsterapi

Vägledning till harmoni & Livskraft

I enskild samtalsterapi arbetar jag djupt och långsiktigt för en ökad självkännedom och därmed ökad förmåga att göra goda, medvetna livsval. Att se vem du innerst inne är och vad du har för behov.

En terapeuts uppgift är att möjliggöra personlig utveckling och stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos tycks göra det svårt att hantera livssituationen. Jag arbetar under tystnadsplikt och med evidence baserade metoder.

I våra samtal hanterar och bearbetar jag med exempelvis kriser, trauma, stress, utbrändhet, ångest, förluster, svåra förändringar och destruktiva mönster.

Vi pratar om dina livsmönster, din historia, var du befinner dig i för omständigheter här och nu. Vi behöver även kika på din barndom och arbeta med omedvetna och medvetna känslor. Jag arbetar med att stärka de sidor som fungerar väl, identifierar din utvecklingspotential, och hittar nya strategier som stödjer dig på ett mer ändamålsenligt sätt. Vi blickar framåt och skapar mål och strategier för att du ska må bra och nå dit du vill. En samtalsterapeut använder olika tekniker i sitt arbete, tekniker som väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, bild, rörelse med mera. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.

Parterapi/Relationsterapi

Harmoniska relationer

I par och relationsterapi ligger fokus på att utforska och förstå mellanrummet er emellan. Vad händer i er relation när ni kommunicerar på olika sätt? Jag använder bl.a. ett redskap som heter empatisk kommunikation när jag arbetar med par. 
Vad finns för uttalade, men kanske framförallt outtalade, överenskommelser i er relation? Hur ser era respektive relationsmönster ut, och vad händer i samspelet när dessa möts? Har ni utvecklat vissa roller som begränsar er, eller sitter ni kvar i ett gammalt familjemönster av exempelvis ”ansvarsfull storebror” och ”anpassningsbar lillasyster”? Vad uppskattar ni hos varandra? Hur önskar ni att relationen skulle vara? Vad fungerar, och vad fungerar inte? Har ni samma bild? Vilka värderingar råder i relationen? Vilka förväntningar har ni på relationen och på varandra? Hur har er historia sett ut? Hur fungerar ni i kris? Är ni mer lika varandra än olika? Eller tvärtom? Vad innebär det i mötet med varandra?

Livs Coaching & Karriärvägledning

Nå dina mål och drömmar

I coaching och karriärvägledning arbetar jag med att kartlägga ditt mål och vad du vill uppnå. Jag ser över din passion, vilja och olika styrkor. Övar upp motivation och ändamålsenliga strategier för att du ska kunna nå ditt mål.

Jag lägger stor vikt vid att bygga en ömsesidig relation. Mitt syfte som coach är att utmana dig och dina rädslor och se närmre på de hinder som ligger som grund. Du får större insikt och förståelse när du möter hela dig – kropp, själ, tankar, impulser, känslor och intellekt. Coachingen ger dig också en bättre förståelse för hur du hanterar konflikter och hur du blir framgångsrik med din kommunikation.

Samtalscoacher i Psykosyntes arbetar med förändring och utveckling. Psykosyntesen tar vara på det utvecklingsbara och friska i människan och använder det som utgångspunkt.

Beroende på vilken fråga vi ska arbeta med, bestämmer vi tillsammans hur många sessioner vi tror att vi behöver. Vanligtvis träffas vi mellan fem och tio gånger. Varje möte är 55 min. Bra mötesintervall kan vara 2-4 gånger i månaden beroende på mål och svårighetsgrad. 

Pratar om målet

Kartläggning av nuläge

Identifiera styrkor och möjligheter

Identifiera hinder

Finns alternativa vägar att nå målet?

Välja riktning

Ditt nästa steg

Sätta delmål och följa upp resultaten

 

Kontakta mig

Jag tar emot klienter på min mottagning på Östermalm.
Kontakta gärna mig vid frågor och funderingar. Välkommen!

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

+46768782078