Leaf

Mitt sätt att arbeta

Hur går det till, att börja i samtalsterapi?

Vi börjar med ett inledande samtal och konsultation där vi kartlägger den problematik som du uppfattar. Vi ser på din aktuella situation, empatiska avbrott under uppväxten, hinder för att komma vidare och vad som behöver stärkas för att komma vidare. 


Hur länge går man i terapi?

Under de första tre samtalen kan vi se hur länge som kan vara rimligt för dig att gå i terapi. Det beror lite på hur allvarlig problematiken är och hur länge du har haft den. Korttidsterapi är mellan 10-20 gånger och långtidsterapi ca 1,5-2 år. Vill du gå några få gånger är det coaching vilket jag också arbetar med. Du kan avbryta terapin när som helst men det är viktigt att ta upp det och anledning till då det kan finnas perioder av motstånd om exempelvis mönster fortsätter att upprepa sig för dig trots att du går i terapi. Alla kan halka t.b.k.s eller snett igen och det måste få vara ok också. Det kan förekomma i processen. 


Hur lång tid tar det innan man märker skillnad? 

Det är individuellt hur snabbt du märker en förändring. Om det är en tillfällig akut kris kan du märka skillnad efter bara 2 gånger. Om det är djupgående problematik som bottnar i din uppväxt tar det längre tid kanske ca 10 gånger beroende på din vilja och tillit till processen. 

Mitt sätt att arbeta

Jag använder anknytningsteorin som grund i mitt terapeutiska arbete och använder schematerapi som byggsten tillsammans med att gå igenom de empatiska avbrott som du behövt möta i din barndom. Min psykologiska röda tråd bygger på psykosyntesmetoden. Psykosyntes är en metod för personlig utveckling och självförverkligande. Att frigöra tankar från att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan av andras ideér och tankar om dig. Att göra egna val och inte passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår i relationer med andra i nära relationer som kan begränsa oss, utan istället styra över sitt eget liv.

Varje människas sorger och svårigheter är individuella och bygger på vad vi varit med om i vår historia. Den historien är individens och kan inte jämföras med någon annans. Alla befinner sig på sin egen nivå av mognad och ska mötas och respekteras där. I terapin möter jag dig varmt och nyfiket så att vi tillsammans kan skapa klarhet i vad som hindrar dig från att leva det liv som du önskar. Vi undersöker varför vissa mönster upprepar sig för dig och vad det beror på.


Genom att vi gemensamt ser närmre på dina tankar, handlingar och känslor så kan jag hjälpa dig att skapa en större förståelse för dig själv, med att tydliggöra de problem du upplever idag och att hitta kärnan till dom. Vi arbetar med nuet och det som känns svårt här och nu men vi behöver också titta på din barndom och olika situationer som uppstått för att se om det ligger primära sår som hinder för din personliga utveckling. Vi går igenom vad du behöver och saknar i livet för att det ska kännas meningsfullt för dig och att du känner dig viljestark och inspirerad.  En relation som bygger på Psykosyntes innehåller tillit, stabilitet, bekräftelse, acceptans, skydd, intimitet, kärlek och skapa grunden till empati för dig själv och andra.

Det bidrar till en möjlighet att vägleda sina tankar, känslor och behov på ett sunt sätt med målfokusering och klarhet. Att förstå din historia, tankar och handlingar frigör skuld och skam inom dig och skapar mer plats för frihet och välbehag.

När jag startade min Psykosyntesutbildning på Humanova i Stockholm påbörjade jag mitt skolarbete i utvecklingspsykologi och anknytningsteori och fördjupade mig i hur empatiska avbrott tidigt i barndomen påverkar oss som människor i vuxen ålder och våra nära relationer.  

Jag upplever att svåra erfarenheter kan helas och att vi kan välja att skapa utrymme för harmoni, glädje och livslust i vårt liv. Att välja din egen väg som går i linje med dina behov, mål och drömmar samt nyttja hela din inneboende potential för att steg för steg gå dit du längtar och vill.

 
54730237_676592696076864_514856935147280

Kontakta mig

 

Terapihuset Stockholm

Prenumerationsformulär

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook