top of page

Livstema berättigande - schematerapi

Uppdaterat: 29 aug. 2021Jag blir arg när jag inte får som jag vill.

Källa-Lev som du vill, Jeffrey E Young


Jag har svårt att styra mina impulser.

 • Jag sätter mina egna behov först.

 • Jag har svårt att acceptera ett nej.

 • Jag har låg impulskontroll.

 • Jag har svårt att sluta dricka, röka eller äta onyttigt.

 • Jag kräver att andra ska göra som jag vill.

 • Jag har svårt att avstå från omedelbar tillfredsställelse av mina behov.

 • Jag är speciell och ska inte behöva acceptera samma begränsningar som andra människor.

 • Jag kan inte slutföra tråkiga eller rutinmässiga uppgifter.

Om du har livstema berättigande vill du ha allt på ditt sätt, du känner dig lite mer speciell än andra. Du blir arg om någon annan tycks stå i vägen för dina framgångar.

Du har svårt att leva dig in i hur andra känner eller förstå deras behov.Är du i en relation med exempelvis en man med livstema berättigande tycker du säkert att han uppträder barnsligt och omoget. Han är även okänslig och ibland kränkande. Han brukar ibland tala om sig själv som kungen, prinsen, jätten Maximus, den store o.s.v.

Han förstår inte rimliga förväntningar som du har. Han reagerar starkt när andra bryter mot regler men han själv kan bryta mot regler. Han tycker inte att han ska behöva ta konsekvenser för sina handlingar på samma vis som andra. Den här mannen ser till att han får det han vill ha och bryr sig inte så mycket om det är på din eller någon annans bekostnad. Han får inte dåligt samvete om han kör över andra för han tycker han har rätt till det. Han tycker exempelvis inte att han ska behöva betala parkeringsböter om han parkerar felaktigt eller kör för fort som han gärna gör. Stå i kö, följa lagar, vara trogen, arbeta heltid om det är det han skrivit kontrakt på är inte så viktigt heller. Göra sina arbetsuppgifter om de är tråkiga, samarbeta i en relation och se till att båda får sina behov tillgodosedda med mera. Den här mannen tänker att han alltid kan manipulera sig ur de situationer som kommer, vilket brukar vara många då hans beteende upprör omgivningen på olika sätt.


Som allt annat inom psykologi så bottnar även detta livstema i din uppväxt och barndom. Detta livstema har tre stycken olika uppväxtmiljöer som hittas som grund. Dessa är följande;

 • Berättigande schema baserat på bortskämdhet

 • Berättigande schema baserat på beroende

 • Berättigande schema baserat på Impulsivitet


Bortskämdhet

Om du har livstema berättigande bortskämdhet så är du krävande, kontrollerande. Du vill ha allt på ditt sätt och har svårt att leva dig in i andras känslor. Livstema berättigande bortskämdhet utvecklas då föräldrarna ger sitt barn precis det som barnet vill ha när barnet säger till. Det gäller materiella saker men även att få bestämma. Det är barnet som styr föräldrarna gällande exempelvis mat, aktiviteter, sovtider med mera. Det har saknats disciplin och rutiner. Föräldrarna har tappat kontrollen över barnen. Om föräldrar exempelvis arbetar mycket och inte har tid för barnet, sätter det framför Tv:n eller paddan med godis varje dag för att hålla barnet nöjt och sysselsatt på egen hand.


Om du har detta livstema attraheras du av partners som:

 • Som uppoffrar sig för din skull.

 • Som låter sig styras av dig.

 • Som är rädda att uttrycka sina egna behov och känslor.

 • Som kan stå ut med kränkningar, kritik osv.

 • Som tillåter att bli utnyttjade.

 • Som saknar stark självkänsla.

 • Som är beroende av dig.

 • Som accepterar att du bestämmer.Beroende

Om du har livstemat berättigande beroende upplever du dig ha rätt att få hjälp av andra även som vuxen. Du ser dig själv som svag, behövande och förväntar dig att andra ska vara starka och ta hand om dig. Du tänker att du har samma rättigheter likt ett barn att bli försörjt med kläder, mat och aktiviteter med mera. Andra är skyldiga att ge dig detta. Du uttrycker ogillande på ett passivt aggressivt sätt (inte utåtagerande) och surar oftast i tysthet. Du kan även agera hypokondriskt för att få empati. Att vara i en offerroll är vanligt.


Livstema berättigande beroende utvecklas när föräldrarna curlar barnet på en nivå som innebär överansvar för barnet. Miljön barnet lever i är så skyddad och trygg och det är så lite som föräldrarna förväntar sig av barnet. Barnet utvecklar ett beroende till föräldern av att aldrig lära sig att ta något eget ansvar. Barn behöver lära sig att exempelvis ha koll på sin egen läxa, ta vissa beslut själva eller kanske ta sig själva hem från skolan om barnet är tillräckligt gammalt för det. Det handlar om att inte hämma barnet i sin utveckling och låta dom få vara i den ålder dom faktiskt är.


Om du har detta livstema attraheras du av:

 • Starka, självgående personer som kan och vill ta hand om dig


Impulsivitet

Om du har livstemat berättigande impulsivitet har du låg impulskontroll och har svårt att stå ut med tristess och frustration i väntan på långsiktiga mål även om du gör någonting som intresserar dig. Du har problem med struktur och organisation. Du blir även lätt tankspridd och disträ.

Du vill gärna ha allt på en gång och är inte beredd att arbeta långsiktigt för att nå olika mål.

Du handlar direkt på impuls av dina behov. Svårigheten att avstå från direkt behovs- tillfredställelse gör att du kan ha lättare att utveckla missbruksbeteenden som exempelvis mat, sex, rökning, alkohol, och droger. Detta kan vara en bidragande förklaring till varför det även kan gå illa för vissa som kommer från en trygg och bra familj. Att hitta hemlösa personer med missbruksproblematik förekommer och det kan vara detta livstema som ligger som grund. Personer med livstema berättigande brukar ha problem med självkontroll och speciellt att hantera sin ilska.


Livstema berättigande Impulsivitet kan utvecklas när föräldrarna inte sätter tydliga gränser till barnet.. Att tappa kontroll över barnet och låta den styra över föräldrarna. Föräldrarna skämmer bort barnet och ger efter på olika sätt. Barnet får precis vad det vill när det vill. Det handlar både materiella saker men även att få bestämma hemma. Barnet lär sig inte att vänta och den frustration som kommer av att behöva vänta. Föräldrarna ger exempelvis barnet en kaka eller glass direkt när dom skriker efter det.


Föräldrarna ger aldrig barnet sysslor hemma som att städa sitt rum eller göra sina läxor. Föräldrarna skyddar även barnet när de beter sig oansvarigt på förskola eller skola och tar inte upp det med barnet eller ger en rimlig konsekvens för barnets beteende. Ofta har även föräldrarna svårt att kontrollera sina impulser och kan skrika rakt ut framför barnet. Då lär sig barnet att det är ok att skrika rakt ut i olika sammanhang.


Om du har detta livstema attraheras du av en motpol

 • Personer som är ordningsamma och disciplinerade.

 • Personer med OCD tvångssyndrom.


Andra personlighetsdrag som kännetecknar livstema berättigande är:

 • Ditt liv är kaosartat.

 • Dålig ekonomi trots bra inkomst.

 • Problem med auktoriteter.

 • Du finns med i polisregistret.

 • Du stöter bort människor som står dig närmast med din utåtagerande ilska.

 • Du slutför inte dina uppgifter som krävs för att ta dig vidare i livet.

 • Människor runt dig tar avstånd från dig p.g.a. din ansvarslöshet.

 • Du lovar runt men håller tunt

Till skillnad från andra destruktiva livsteman upplevs inte detta livstema som plågsamt hos en person som har starkt berättigande. Tvärtom är upplevelsen positiv. Det är omgivningen det är fel på. Det är alla andras fel. Varför skulle jag vilja förändra någonting som gynnar mig?.

Det är ganska sällan klienter med detta livstema går i långtidsterapi eftersom personlig utveckling är för svaga människor som det är något fel på enligt personer med detta livstema. Det är vanligt att någon annan har skickat en person med detta livstema i terapi exempelvis frun med ett ultimatum likt att -jag vill skiljas om du inte går i terapi.

Inträffar det att vi får en klient med detta livstema så behöver vi terapeuter hitta någonting riktigt kraftfullt som är tillräckligt motiverande för att kunna fullfölja terapin (en morot). Att tydligt och fokuserat komma till insikt med vilken skada beteendet får personligen och hur man kan vinna "saker" i livet som exempelvis ett bra jobb, en fin relation genom att utveckla sig själv och ha ett annat bemötande mot andra. Terapin blir sällan långvarig med en klient med detta livstema. Men det kan vara skönt att bli sedd och få berätta om sitt ibland också.


Till dig som anhörig och medberoende i en dysfunktionell relation behöver gå i terapi och CoAnon 12- stegprogram och arbeta med denna problematik som även kallas kärleksberoende. Kontakta mig gällande bokning av tid för att tillfriskna från medberoende.Följande böcker kan jag varmt rekommendera för att få större insikt gällande medberoende i en dysfunktionell relation.


716 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page