top of page
Psykoterapi

Tjänster

Välj den tjänst som passar dig bäst. För att boka tid hos någon av våra terapeuter klicka på boka knappen nedan för kontakt

Psykoterapi 60 min

Schematerapi, anknytningsterapi

Läs mer om psykoterapi här

Parterapi 60 min

EFT, imago parterapi

Läs mer om parterapi här

Familjeterapi 90 min

Anknytningsterapi, psykoterapi

Läs mer om familjeterapi här

Psykoterapi 90 min

Schematerapi, anknytningsterapi

Läs mer om psykoterapi här

Parterapi 90 min

EFT, Imago parterapi

Läs mer om parterapi här

Psykoterapi digitalt

Om du svårt att ta dig in till mottagningen

Läs mer om terapi digitalt här

Tjänster: Tjänster
Parterapi

Tjänster

Anknytningsterapi

Gruppterapi

Anknytningsterapi

Läs mer om gruppterapi här

Behandling ätstörningar

Schematerapi, ACT terapi

Kontakt till passande terapeut här

Medberoende behandling

Schematerapi

Läs mer om medberoende här

Kontakt till passande terapeut här

PTSD behandling

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer

Kontakt till passande terapeut här

Neuropsykologisk utredning

Psykoterapi

Kontakt till passande terapeut här

Högkänslighet(HSP) behandling

Psykoterapi

Läs mer om HSP här

kontakt till passande terapeut här

Tjänster: Tjänster
Image by Brandon Morales

Psykoterapi /samtalsterapi

Vägledning till harmoni & Livskraft

I enskild samtalsterapi arbetar vi långsiktigt och djupt för en ökad självkännedom och därmed ökad förmåga att göra goda, medvetna livsval. Att se vem du innerst inne är och vad du har för behov.

Vår uppgift är att möjliggöra personlig utveckling och stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos tycks göra det svårt att hantera livssituationen. Terapihuset arbetar under tystnadsplikt och med evidence baserade metoder.

I våra samtal hanterar och bearbetar vi med exempelvis kriser, trauma, stress, utbrändhet, ångest, förluster, svåra förändringar och destruktiva mönster. Vi pratar om dina tidigare och nuvarande livsmönster, din historia, var du befinner dig i för omständigheter här och nu. Vi pratar om din barndom, anknytning och arbetar med omedvetna, medvetna känslor och grundantaganden och överlevnadsstrategier. Vi arbetar med att stärka de sidor hos dig som fungerar väl, identifierar din utvecklingspotential, och hittar nya strategier som stödjer dig på ett mer ändamålsenligt sätt. Vi blickar framåt och skapar mål och strategier för att du ska må bra och nå dit du vill. Vi använder olika metoder i terapin som väljs och anpassas efter dina unika behov och förutsättningar. Vi möts i samtal i olika former, visualiseringar, bild, rörelse med mera. Teknikerna har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.

Meditation by the sea

Parterapi/Relationsterapi

Harmoniska relationer

I par och relationsterapi arbetar vi främst med en metod som heter Imago som är en kärleksfull och empatisk metod.
I parterapi ligger fokus på att återromantisera ert förhållande men även utforska och förstå mellanrummet er emellan. Vad händer i er relation när ni kommunicerar på olika sätt. Vilket är ert kärleksspråk, ömma tår och vad grundar sig de i. Hur visar ni ilska och vad har ni tagit med er från er tidiga miljö. Vi använder bl.a. ett verktyg som heter empatisk kommunikation när vi arbetar med par. Vad finns för uttalade, men kanske framförallt outtalade, överenskommelser i er relation. Hur ser era respektive relationsmönster ut, har ni utvecklat vissa roller som begränsar er, eller sitter ni kvar i ett gammalt familjemönster. Vad uppskattar ni hos varandra, hur önskar ni att relationen skulle se ut. Vad fungerar, och vad fungerar inte. Vilka värderingar råder i relationen, vilka förväntningar har ni på relationen och på varandra. Hur har er historia sett ut. Hur fungerar ni i kris. Är ni mer lika varandra än olika eller tvärtom. Vad innebär det i mötet med varandra.

Love

Samtals-coaching

Nå dina mål och drömmar

I coaching arbetar vi med att kartlägga dina mål och vad du vill uppnå. Vi ser över din passion, vilja och olika styrkor. Övar upp motivation och ändamålsenliga strategier för att du ska kunna nå ditt mål.

Vi lägger stor vikt vid att bygga en ömsesidig relation. Syftet som coach är att utmana dig och dina rädslor och se närmre på de hinder som ligger som grund. Du får större insikt och förståelse när du möter hela dig – kropp, själ, tankar, impulser, känslor och intellekt. Coachingen ger dig också en bättre förståelse för hur du hanterar konflikter och hur du blir framgångsrik med din kommunikation. I coaching arbetar vi främst med förändring och utveckling. Beroende på vilken fråga vi ska arbeta med, bestämmer vi tillsammans hur många sessioner vi tror att vi behöver. Vanligtvis träffas vi mellan fem och tio gånger. Varje möte är 55 min. Bra mötesintervall kan vara 2-4 gånger i månaden beroende på mål och svårighetsgrad. 

- Pratar om målet

- Kartläggning av nuläge

- Identifiera styrkor och möjligheter

- Identifiera hinder

- Finns alternativa vägar att nå målet

- Välja riktning

- Ditt nästa steg

- Sätta delmål och följa upp resultaten

tom väg
Tjänster: Services
Skärmavbild 2021-10-10 kl. 12.32.36.png

Kontakta Terapihuset Stockholm

Vi tar emot besök i Vasastan
Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar. Varmt välkommen!

Markvardsgatan 5, 113 53 Stockholm

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Thanks for submitting!

Tjänster: Contact
bottom of page