Terapihuset Stockholm

+46768782078

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

Välkommen till Terapihuset

Emelie Hasselhuhn

-Samtalsterapeut

-Parterapeut

-Coach

Om mig:

Mitt namn är Emelie Hasselhuhn. Jag är utbildad samtalsterapeut, parterapeut och coach. Jag arbetar djupt och långsiktigt för att skapa en ökad självkännedom och därmed ökad förmåga att göra goda, medvetna livsval. Att se vem du innerst inne är och vad du har för behov.

Jag vill stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos gör det svårt att hantera livssituationen. Jag arbetar under tystnadsplikt och med evidensbaserade metoder.

I våra samtal hanterar och bearbetar vi exempelvis kriser, trauma, stress, utbrändhet, ångest, förluster, svåra förändringar, medberoende gällande dysfunktionella relationer, låg självkänsla och destruktiva mönster.

Min kunskap är stor gällande högkänslighet, autismspektrum, adhd och hur vi kan möta barn med funktionsvariation på ett

lågaffektivt förhållningssätt.

Min terapimottagning ligger i hjärtat av Östermalm där jag tar emot klienter i alla åldrar och från många olika orter. Jag utbildar mig kontinuerligt för att hålla mig uppdaterad och går även i handledning varje månad. För mig är mitt yrke en livsstil. Jag samarbetar med andra terapeuter i olika sammanhang och sitter med i styrelsen för psykosyntesförbundet. Jag är oerhört ödmjuk och lojal inför klientens förtroende som jag värdesätter med största förtroende och sekretess.

Varje människas sorger och svårigheter är individuella och bygger på vad som hänt oss under vår uppväxt, den miljö vi levt i, andra svårigheter som vi behövt möta på vägen. I terapi möter jag dig varmt och nyfiket så att vi tillsammans kan skapa klarhet i vad som hindrar dig från att leva det liv som du önskar. Vi undersöker varför vissa mönster upprepar sig för dig och vad det beror på.


Utbildning:

Min samtalsterapeut-utbildning är på totalt sex år och inkluderar.

-Grundutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1 Psykosyntes) 

-Samtalscoach-utbildning (EMCC certifierad på senior practitioner nivå). 

-ACT (Acceptans commitment therapy) och schematerapi från Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi. 

-Par- och relationsterapiutbildning enligt Imago.


Bakrund:

Tidigare arbetslivserfarenhet har jag inom finans. Jag har arbetat som kontroller, ekonomiansvarig och som konsult med redovisning. Under mina år som ekonomikonsult har jag fått stor erfarenhet av att arbeta på många olika företag, sett olika företagskulturer, branscher och förhållningssätt. Upplevt pressade arbetssituationer. 

 

Terapihuset är medlem i Psykosyntesförbundet och verksam i styrelsen för utveckling av terapeuter.

Psykosyntesförbundet verkar för medlemmarnas professionella utveckling och bistår med auktorisering av samtalsterapeuter, mentorskap, handledning, ett etiskt råd, nätverksträffar m.m. Psykosyntesförbundets vision är att alla människor ska har tillgång till hela sin fulla potential. Psykosyntesförbundets mission är att medlemmarna vägleder människor och organisationer i ständig utveckling och verka för kvalitet och professionalism. 

 

Referenser

Tack för era fina ord dom värmer. Jag tycker om att höra från er vad ni har för tankar om terapin så posta gärna era ord. Alla är värdefulla för mig /Emelie Hasselhuhn

 

Emelie är suverän på att hjälpa till att hantera tankar, känslor och ämnen som är mindre lätta att prata om. Jag har känt mig sedd och harmonisk. Den närvaro och kontakt som hon förmedlar har gjort att jag känt mig trygg att ta till mig nya insikter om mitt liv för att stärka min självkänsla men också utvecklas efter varje session. Att jag dessutom lämnar varje tillfälle med att känna mig stärkt och lyft är guld värt för mig som går med mycket tankar.

      

Sonja

Kontakta mig

Jag tar emot klienter på min mottagning på Östermalm.
Kontakta gärna mig vid frågor och funderingar. Välkommen!

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

54730237_676592696076864_514856935147280