135765062_3663517010350401_4255722143184

Välkommen till Terapihuset Stockholm

Personlig utveckling är nyckeln till frihet

 

Terapeuter på Terapihuset Stockholm

Emelie Hasselhuhn - grundare

samtalsterapeut/schematerapeut/parterapeut integrativ psykoterapi

Mitt sätt att arbeta 

Jag använder anknytningsteorin som grund i mitt terapeutiska arbete och schematerapi som byggsten. Min psykologiska röda tråd genom terapibehandlingen bygger på psykosyntesmetoden som är en metod för personlig utveckling och självförverkligande. Att frigöra tankar från att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan av andras ideér och tankar om dig. Att göra egna val och inte passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår i relationer med andra i nära relationer som kan begränsa oss, utan istället styra över sitt eget liv.

I terapi möter jag dig varmt och nyfiket. Vi ser närmre på dina tankar, handlingar och känslor så jag kan hjälpa dig att skapa en större förståelse för dig själv, med att tydliggöra de problem du upplever idag och att hitta kärnan till dom. Vi undersöker varför vissa mönster upprepar sig för dig. Vi ser på ditt liv och det som känns svårt här och nu och vi går igenom din barndom och olika situationer som uppstått för att se om det ligger primära sår och empatiska avbrott som hinder för din personliga utveckling. Vi går igenom vad du behöver och saknar i livet för att det ska kännas meningsfullt för dig och att du känner dig viljestark och inspirerad.  

En relation mellan klient och terapeut innehåller tillit, stabilitet, bekräftelse, acceptans, skydd, kärlek och går ut på att skapa grunden till empati för dig själv och andra. Det bidrar till en möjlighet att vägleda sina tankar, känslor och behov på ett sunt sätt med målfokusering och klarhet. Att förstå din historia, frigör skuld och skam inom dig och skapar mer plats för frihet och välbehag.

Bakgrund:

Jag har studerat psykologi i totalt 6 år integrativ psykoterapi, schematerapi, ACT, Imago, EFT parterapi och psykosyntes. 

Jag hade en längtan och ett behov av att förstå mer om mig själv på djupet och valde därför att gå en psykoterapiutbildning som är integrativ och holistisk. Genom att jag själv deltagit i alla metodiker som jag nu utövar på mina klienter i terapi så har det gett mig övertygelsen att vi alla har möjligheten att utvecklas personligen och läka. Det är stärkande att få följa människor på deras egen resa mot större medvetande, mening och harmoni i livet! 


Tidigare arbetslivserfarenhet har jag inom finans i IT branchen. Jag har arbetat som ekonomiassistent, koordinator, kontroller, ekonomiansvarig och som konsult med redovisning. Under mina år inom finans har jag fått erfarenhet av att arbeta på stora och små företag, sett olika företagskulturer, branscher och förhållningssätt. Upplevt pressade arbetssituationer.

Susan Fuchs - medarbetare

Leg psykoterapeut/schematerapeut/parterapeut

Mitt namn är Susan Fuchs och jag är legitimerad psykoterapeut, Schematerapeut, coach och mindfulness instruktör. Jag erbjuder både individuell behandling och behandling för par.

I behandlingen fokuserar vi på de behov just du har utifrån den situation du befinner dig i. Vi arbetar både på djupet och långsiktigt för att skapa en ökad självkännedom och därmed möjliggöra förmågan att göra medvetna och goda val för att möta dina behov istället för att hamna i tidigare invanda mönster.

Bakgrund

Jag är utbildad beteendevetare med många års erfarenhet i IT branschen där jag bland annat arbetat inom HR med rekrytering. Jag har även tidigare erfarenheter utav arbete som hälsopedagog, friskvårdskonsult och kbt terapeut på vårdcentral.  

 
Nybrogatan_34_11439_Ostermalm_8_edited.jpg

Behandlingsområden

Mitt namn är Emelie Hasselhuhn. Jag driver och utvecklar Terapihuset. Vi erbjuder individuell samtalsterapi och parterapi. Vi arbetar djupt och långsiktigt för att skapa en ökad självkännedom och därmed ökad förmåga att göra goda, medvetna livsval. Att se vem du innerst inne är och vad du har för behov. Vi vill stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos gör det svårt att hantera livssituationen. Vi arbetar under tystnadsplikt och med evidensbaserade metoder. I våra samtal hanterar och bearbetar vi exempelvis:

•kriser

•trauma

•stress

•utbrändhet

•ångest

•förluster

•svåra förändringar

•medberoende

•dysfunktionella relationer

•låg självkänsla 

•destruktiva mönster

 

Referenser

Tack för era fina ord dom värmer. Jag tycker om att höra från er vad ni har för tankar om terapin så posta gärna era ord. Alla är värdefulla för mig /Emelie Hasselhuhn

 

Emelie är suverän på att hjälpa till att hantera tankar, känslor och ämnen som är mindre lätta att prata om. Jag har känt mig sedd och harmonisk. Den närvaro och kontakt som hon förmedlar har gjort att jag känt mig trygg att ta till mig nya insikter om mitt liv för att stärka min självkänsla men också utvecklas efter varje session. Att jag dessutom lämnar varje tillfälle med att känna mig stärkt och lyft är guld värt för mig som går med mycket tankar.

      

Sonja

Terapihuset är medlem i Psykosyntesförbundet och verksam i styrelsen för utveckling av terapeuter.

Psykosyntesförbundet verkar för medlemmarnas professionella utveckling och bistår med auktorisering av samtalsterapeuter, mentorskap, handledning, ett etiskt råd, nätverksträffar m.m. Psykosyntesförbundets vision är att alla människor ska har tillgång till hela sin fulla potential. Psykosyntesförbundets mission är att medlemmarna vägleder människor och organisationer i ständig utveckling och verka för kvalitet och professionalism. 

Psykosyntesförbundet
Wheat Field
54412550_390097751785100_352698948520194
53556237_2415371191815510_77261783533711
 

Kontakta oss 

Vi tar emot besök på Östermalm.
Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar. Varmt välkommen!

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
1A442DAE-C9D4-434C-80F6-2F8DD8C0C200.hei
 

Terapihuset Stockholm

Prenumerationsformulär

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook