top of page
Untitled_edited_edited_edited.jpg

Om Terapihuset Stockholm

Mitt namn är Emelie Hasselhuhn. Jag driver och utvecklar Terapihuset Stockholm AB som är en psykoterapimottagning i Vasastan. I lokalen arbetar totalt 12 terapeuter. Vi erbjuder individuell samtalsterapi,  parterapi, familjeterapi. Vi använder olika metodiker som psykodynamisk terapi (PDT), Schematerapi, KBT, EFT, mf. Terapeuterna på mottagningen har bred kompetens och lång erfarenhet. Vi arbetar som Leg psykologer, Leg psykoterapeuter, diplomerade samtalsterapeuter i Psykosyntes, KBT-terapeuter, Schematerapeuter, beroendeterapeut och familjebehandlare. Vi arbetar djupt och långsiktigt med anknytningsteorin som en röd tråd genom terapibehandlingen för att skapa en ökad självkännedom och därmed ökad förmåga att göra goda, medvetna livsval. Att se vem du innerst inne är och vad du har för behov. Vi vill stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos gör det svårt att hantera livssituationen. Vi arbetar under tystnadsplikt och med evidensbaserade metoder. I våra samtal hanterar och bearbetar vi exempelvis:

 

•Kriser

•Trauma

•Stress

•Utmattning

•Depression

•Ångest

•Förluster

•Svåra förändringar

•Medberoende (Kärleksberoende/omvärldsberoende)

•Dysfunktionella relationer

•låg självkänsla 

•Destruktiva mönster

•Extensiella livskriser

•Ptsd, Gad 

•Högkänslighet (HSP)

•Npf (Adhd, autism) 

•Ätstörningar

När grundades Terapihuset Stockholm?

Terapihuset Stockholm grundades 2016 och var verksam som enskild firma i ett litet rum med takfönster på 7 kvm som tidigare varit ett förråd. Rummet låg högst upp i huset på ett Business center på Nybrogatan. Första sommaren hade Terapihuset öppet under semestermånaderna, det var inte många andra terapeuter som arbetade i juli men behov av terapi var inte mindre så företaget kom snabbt i rullning. 

Bakgrunden till att Terapihuset Stockholm startades? 

Efter 15 år i finansbranschen som kontroller, redovisningsekonom och ekonomichef kändes siffror, resor och månadsbokslut utmattande. Någonting saknades för mig och jag längtade efter att känna en stark vilja, energi och mening för det jag gör. Faktaböcker i psykologi är någonting jag alltid läst och känt den där starka viljan för och intresset har växt med åren. Det är ett ofantligt stort ämne som du aldrig kan bli färdig inom. Jag tänkte tillbaka på min barndomsdröm som var att bli psykolog och förstod att jag behöver sadla om och lämna finansbranschen bakom mig. Jag har vuxit upp i ett dysfunktionellt familjesystem vilket ledde till en längtan att förstå den familjekonstellationen, mig själv på djupet för att kunna hjälpa andra i liknande situationer. Mitt första steg var en psykologisk resa på Humanova i Stockholm som är en integrativ grundläggande psykoterapiutbildning på 4 år som även är holistisk. Metodik är psykodynamisk terapi (PDT) utbildningen var mycket läkande själsligt. Många av de övningar som jag själv fick utöva där gör jag idag med mina egna klienter. Utbildningen innefattar även 100h egen terapi och 100h terapi med klienter under handledning. Jag förstod att jag hittat ett yrke som kändes helt rätt för mig. Jag utbildade mig därför vidare inom KBT, ACT, EFT, Schematerapi och parterapi och fördjupar mig kontinuerligt i olika metoder sen dess. 

Specialkunskap

Mina specialområden är anknytning, känslomässig försummelse, utmattning, ångest, relationsproblem och medberoende problematik. Jag har stor kunskap om tidiga trauman av övergivenhet och känslomässig försummelse under uppväxtåren. Medberoendeproblematik hindrar oss i våra vuxna liv på många olika sätt och skapar relationsproblematik, ångest, depression, utbrändhet och andra destruktiva mönster. Steg för steg vill jag hjälpa dig att bygga upp en trygg anknytning och en bättre självkänsla.

Mitt sätt att arbeta och metoder

Jag arbetar oftast med långtidsterapier från 6 mån upp till ca 2 år beroende på hur påverkad din anknytning är. Du har en återkommande tid per vecka/varannan vecka. Jag tar även emot klienter i korttidsterapi på ca 8-10 samtal med tillfällig problematik ibland om möjlighet finns att ta emot nya klienter tidsmässigt. 

Jag använder anknytningsteorin som grund i mitt terapeutiska arbete och schematerapi samt psykosyntes som är en psykodynamisk metodik som mina byggstenar. Dessa metoder är effektiva för personlig utveckling och självförverkligande. I terapisamtalen ser vi på ditt liv och det som känns svårt här och nu och vi undersöker empatiska avbrott, sorger, trauman i din barndom, de kan ligga som hinder för din personliga utveckling. Vi går även igenom vad du behöver och saknar i livet för att det ska kännas meningsfullt. Du kommer att få göra ett anknytningstest (ASQ) för att se vilken anknytning du har. Trygg, ängslig, undvikande eller desorienterad. Relationen mellan klient och terapeut innehåller tillit, stabilitet, bekräftelse, acceptans, skydd och går ut på att skapa grunden till empati för dig själv och andra. Det bidrar till möjligheten att vägleda tankar, känslor och behov på ett sunt sätt med målfokusering och klarhet. Att förstå din historia, frigör skuld och skam inom dig samt skapar mer plats för frihet och välbehag.

Lite mer om mig och min bakgrund

Under skoltiden fick kreativitet stor plats i mitt liv och jag gick i musikklass, balettskola och Calle flygares teaterskola. Jag har även studerat arkitektur och inredningsdesign utomlands i Australien några år. Utöver de kreativa åren har jag även arbetat ca 10 år i finansbranschen som redovisningsekonom, kontroller och ekonomiansvarig innan jag bytte karriär och satsade på min barndomsdröm och började studera psykologi, vilket var det bästa beslutet jag kunde ha gjort. Jag har även bott på södermalm, vasastan och kungsholmen i 20 år innan jag blev mamma till två fina pojkar och flyttade till Nacka. 

Mer om mig idag

Jag är gift och har två barn och bor i hus. På fritiden fixar jag i trädgården, gillar matlagning och inredning.

Jag tycker även mycket om att skriva och skriver en bok just nu om anknytning och hur dess tidiga störningar påverkar vårt nervsystem mm. Musik är viktig i min tillvaro. Jag är social som person och har många internationella vänner bosatta i Sverige och i andra länder och gillar själv att resa. Jag tycker även om att simma, utöva yoga, dans, badminton, tennis och meditation. 

 

/Emelie   

Klient omdömen

Tack för att ni lämnar in omdömen.

Det är värdefullt för mig att höra vad ni har för tankar och känslor om terapin. Det går även att lämna omdöme direkt online via Bokadirekt Terapihuset Stockholm. 

Vänliga hälsningar /Emelie Hasselhuhn

Emelie är suverän på att hjälpa till att hantera tankar, känslor och ämnen som är svårt att prata om. Jag har känt mig sedd och trygg och därför vågat öppna upp om allt. Den närvaro och kontakt vi har fått har stärkt min självkänsla men även alla nya insikter som har hjälpt mig att utvecklas efter varje session. Att jag dessutom lämnar varje tillfälle med att känna mig stärkt och lyft är guld värt för mig som går med mycket tankar.

      

Sonja

Terapihuset Stockholm är medlem i Psykosyntesförbundet och verksam i styrelsen för utveckling av terapeuter.

Psykosyntesförbundet verkar för medlemmarnas professionella utveckling och bistår med auktorisering av samtalsterapeuter, mentorskap, handledning, ett etiskt råd, nätverksträffar m.m. Psykosyntesförbundets vision är att alla människor ska har tillgång till hela sin fulla potential. Psykosyntesförbundets mission är att medlemmarna vägleder människor och organisationer i ständig utveckling och verka för kvalitet och professionalism. 

Psykosyntesförbundet
Wheat Field
54412550_390097751785100_352698948520194
53556237_2415371191815510_77261783533711
bottom of page