Mandelblom
Samtalsrum Nacka
Samtalsrum Nybrogatan 34


Välkommen till Terapihuset

Emelie Hasselhuhn

- Samtalsterapeut

- Parterapeut

- Coach

Om Terapihuset:

Mitt namn är Emelie Hasselhuhn. Jag driver och utvecklar Terapihuset. Det är en samtalsterapimottagning som arbetar med individuell samtalsterapi och parterapi med metoder som schematerapi, psykosyntes och ACT.  För par använder jag främst Imago terapi. Jag arbetar djupt och långsiktigt för att skapa en ökad självkännedom och därmed ökad förmåga att göra goda, medvetna livsval. Att se vem du innerst inne är och vad du har för behov. Jag vill stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos gör det svårt att hantera livssituationen. Jag arbetar under tystnadsplikt och med evidensbaserade metoder. I våra samtal hanterar och bearbetar vi exempelvis kriser, trauma, stress, utbrändhet, ångest, förluster, svåra förändringar, medberoende i dysfunktionella relationer, låg självkänsla och destruktiva mönster.

Varje människas sorger och svårigheter är individuella och bygger på vad som hänt oss under vår uppväxt, den miljö vi levt i, andra svårigheter som vi behövt möta på vägen. I terapi kan vi tillsammans skapa klarhet i vad som hindrar dig från att leva det liv som du önskar. Vi undersöker varför vissa mönster upprepar sig för dig och vad det beror på.


Utbildning:

- Grundläggande psykoterapi utbildning,

- Samtalscoach EMCC certifierad. 

- Schematerapi/Act -

Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi. 

- Par- och relationsutbildning enligt Imago.

Bakrund:

Tidigare arbetslivserfarenhet har jag inom finans. Jag har arbetat som koordinator, kontroller, ekonomiansvarig och som konsult med redovisning. Under mina år inom finans har jag fått stor erfarenhet av att arbeta på olika stora och små företag, sett olika företagskulturer, branscher och förhållningssätt. Upplevt pressade arbetssituationer.

Jag kände en längtan av att förstå mer om mig själv på djupet och valde därför att gå en psykoterapiutbildning som var integrativ. Genom att själv ha upplevt de metoder som jag nu utövar på mina klienter i terapi har gett mig övertygelsen att vi alla har möjligheten att utvecklas personligen. Det är stärkande att få följa människor på deras egen resa mot större medvetande, mening och harmoni i livet! 

 

Terapihuset är medlem i Psykosyntesförbundet och verksam i styrelsen för utveckling av terapeuter.

Psykosyntesförbundet verkar för medlemmarnas professionella utveckling och bistår med auktorisering av samtalsterapeuter, mentorskap, handledning, ett etiskt råd, nätverksträffar m.m. Psykosyntesförbundets vision är att alla människor ska har tillgång till hela sin fulla potential. Psykosyntesförbundets mission är att medlemmarna vägleder människor och organisationer i ständig utveckling och verka för kvalitet och professionalism. 

Psykosyntesförbundet
Wheat Field
54412550_390097751785100_352698948520194
53556237_2415371191815510_77261783533711
 

Referenser

Tack för era fina ord dom värmer. Jag tycker om att höra från er vad ni har för tankar om terapin så posta gärna era ord. Alla är värdefulla för mig /Emelie Hasselhuhn

 

Emelie är suverän på att hjälpa till att hantera tankar, känslor och ämnen som är mindre lätta att prata om. Jag har känt mig sedd och harmonisk. Den närvaro och kontakt som hon förmedlar har gjort att jag känt mig trygg att ta till mig nya insikter om mitt liv för att stärka min självkänsla men också utvecklas efter varje session. Att jag dessutom lämnar varje tillfälle med att känna mig stärkt och lyft är guld värt för mig som går med mycket tankar.

      

Sonja

Kontakta mig

Jag tar emot klienter på min mottagning på Östermalm.
Kontakta gärna mig vid frågor och funderingar. Välkommen!

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
54730237_676592696076864_514856935147280
 

Terapihuset Stockholm

Prenumerationsformulär

Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
Samtalsrum Nacka

Samtalsrum Nacka fredagar

Go to link