Terapeuter

Terapihuset Stockholm

Terapihuset har en ny fin lokal i Vasastan i Stockholm på Markvardsgatan 5. Här arbetar 9 erfarna och professionella terapeuter, psykoterapeuter, psykologer, familjebehandlare och parterapeuter. Vi alla har anknytningsteorin som specialämne i vårt psykologiska arbete med olika spetskompetenser så som ångest, stress, medberoende, trauma.
Vi kan även göra psykologiska utredningar om så önskas. Vänligen kontakta mig för mer information och om du önskar en tid till mig eller någon av mina kollegor. Välkommen!

 
55829074_2789882881237409_4110827513851150336_n_edited_edited.jpg

Emelie Hasselhuhn

Anknytningsterapeut, schematerapeut,  integrativ psykoterapi

Mina specialområden inkluderar anknytningsteorin och utvecklingspsykologin. Jag har stor kunskap om medberoende problematik, relationsproblematik, ångest, utbrändhet och trauma. Tidiga trauman av övergivenhet och känslomässig försummelse under uppväxtåren.

Medberoende-problematik hindrar oss i våra liv på många sätt och skapar relationsproblematik, ångest, depression, utbrändhet och andra destruktiva mönster. Jag arbetar ofta med tidiga trauman av övergivenhet, känslomässig försummelse. Steg för steg vill jag hjälpa dig att bygga upp en trygg anknytning och bättre självkänsla.

Mitt sätt att arbeta och metoder

Jag använder anknytningsteorin som grund i mitt terapeutiska arbete och schematerapi samt psykosyntes som byggsten. Dessa metoder är effektiva för personlig utveckling och självförverkligande. I terapisamtalen ser vi på ditt liv och det som känns svårt här och nu. Vi undersöker empatiska avbrott i din barndom och olika situationer som uppstått för att se om det ligger primära sår som hinder för din personliga utveckling. Vi går igenom vad du behöver och saknar i livet för att det ska kännas meningsfullt. Vi gör även ett anknytningstest för att se vilken anknytning du har. Trygg, ängslig eller undvikande. Relationen mellan klient och terapeut innehåller tillit, stabilitet, bekräftelse, acceptans, skydd och går ut på att skapa grunden till empati för dig själv och andra. Det bidrar till möjligheten att vägleda tankar, känslor och behov på ett sunt sätt med målfokusering och klarhet. Att förstå din historia, frigör skuld och skam inom dig samt skapar mer plats för frihet och välbehag.

Bakgrund och utbildning

- Grundläggande psykoterapiutbildning 4 år Humanova Stockholm.

- ACT och EFT utbildning från Svenska institutet för psykoterapi.

- Schematerapiutbildning modul A, B, C, D på Sabbatsbergs sjukhus. 

- Par och relationsutbildning från Imago institutet.

 
Skärmavbild 2022-05-05 kl. 15.37.36.png

Jenny Fuxe

KBT-terapeut, Schematerapeut

Mitt sätt att arbeta

Mina patienter är individer som vanligtvis söker hjälp för relationsproblem där symptomen kan handla om stress, oro, nedstämdhet och utebliven livsglädje.

Jag jobbar också med par utifrån EFT som är en parterapi modell som bygger på anknytningsteorin. 


Våra nära relationer till familj och vänner är det viktigaste vi har i livet. De är nämligen helt avgörande för att vi ska må bra. Relationer skapar en känsla av tillhörighet och självvärde och är viktigt för vår personliga utveckling. De ger oss också emotionellt stöd och möjlighet att själva vara ett stöd för andra, något som är mycket viktigt för vårt välbefinnande. Att bygga starka relationer kan hjälpa oss att bli gladare och mer tillfreds. Det ger också en känsla av säkerhet och meningsfullhet. 


En del människor har lätt för att leva i nära relationer, andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen: Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Om vi inte gör någonting åt det. Svårast tenderar det att vara i kärleksrelationer då dessa ofta utmärker sig genom att vara mer känslosamma än andra. Att bli attraherad av någon är i regel lätt men att fullt ut engagera sig i en relation kan för många upplevas som mycket svårare. För att förstå vad det är som gör det så svårt för många att stanna kvar i en relation kan anknytningsteorin vara till hjälp. 


Våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och kan till en stor förklara varför vi mår dåligt. Men vi kan förändra det så att vi mår bättre i våra relationer genom att förstå vår självbild, varifrån den kommer och se hur den påverkar vårt sätt att tänka, känna och bete oss. 

Utbildning

-Fil kand psykologi  

-Grundläggande psykoterapiutbildning (steg1) Kognitiv beteendeterapi (KBT-terapeut) - centrum för Kognitiv Psykoterapi
-Schematerapiutbildning- Kognitiva Institutet Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, sista terminen på Steg 2

-EFT, Emotional focused therapy- parterapiinstitutet i Lund

Bakgrund 

Förutom Terapihuset  arbetar jag  också som terapeut för Stockholm Medical office, en företagshälsovård på Östermalm.      

Jag är född och uppvuxen i Sollentuna, norr om Stockholm. Min drivkraft har alltid varit nyfikenhet på och intresse för människor och mänskligt beteende. Det ledde mig in i TV-världen och Sveriges Television efter avslutad examen på kulturvetarlinjen vid Stockholms Universitet. Sedan fortsatte jag att läsa journalistik och kom sedan att arbeta i nästan 20 år som researcher och redaktör för olika tv-program. Mitt fokus har varit inom ämnena psykologi, medicin, hälsa och relationer. 

Jag har intervjuat och mött många människoöden under resans gång. Det har varit roligt och utmanande men bestämde mig för några år sedan att utveckla mitt stora intresse för psykologi till att även hjälpa människor i deras livsproblem. 

När jag är ledig umgås jag gärna med familj och vänner. Tycker om att vara fysiskt aktiv. Havet vid västkusten är en av mina favoritplatser. Dit åker jag med min familj så ofta det går.

Jag bevakar nyheter och är ständigt på jakt efter bra TV-serier och dokumentärer. 


Kostnad för behandling 
Individualterapi: 1250 kr/50 min 
Parterapi: 1 500 kr/60 min 

Kontakta mig här

telefon: 070-568 13 38

 
269966612_925848838306578_7062396541716527964_n.jpg

Charlotta Axelqvist

Leg Psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (Kognitiv beteendeterapi). Mitt grundyrke är socionom.  

Jag erbjuder terapi och kris/stödsamtal enligt KBT (Kognitiv beteendeterapi) med inslag av ACT (Acceptance and Comittement Therapy) och CFT (Compassionfokuserad Terapi). 

Till mig kommer vuxna, par och ungdomar för samtal.

Du kan komma till min mottagning som ligger centralt i Vasastan i Stockholm eller boka en telefon/videosession.

Bakgrund

Jag har mångårig erfarenhet av arbete inom områden som stress, utmattningssymtom, ångest, svåra minnen/trauman, kris, sorg, depression, relationsproblem, ensamhet, självkänsla och ätstörningar.

Jag har tidigare arbetat inom primärvården, på ätstörningsklinik, ungdomsmottagning, inom öppenvårdspsykiatrin samt inom socialtjänsten.


Utbildning

 • Alex Pimienta KBT-mottagningen, Sally Marshall Cognitio: Kurs i parterapi utifrån IBCT/DBT Introduktionsutbildning, 2019

 • HPU Psykologutbildarna AB: EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Grundkurs del 1, 2018

 • Stockholms universitet: Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i KBT, Psykoterapeutprogrammet,  (Steg 2), 2016

 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi: Grundläggande utbildning i kognitiv - beteendeinriktad terapi (Steg 1), 2010

 • Ersta Sköndal högskola/ RFSU : Metodkurs i klinisk sexologi 10 hp, 2007

 • Barbro Holm Ivarsson HB: Grundutbildning i motiverande samtal (MI), kurs, 2007

 • Socialhögskolan Stockholm: Socionomexamen, 1993

 
Bilden-scaled-1-768x512.jpg

Petra-Sara Falk

Kbt-terapeut, trauma bearbetning

Min specialkompetens innefattar sorgbearbetning och trauma kring graviditet, barnfödsel och övrig familjeproblematik. Jag har både som terapeut och barnmorska mött de allra svåraste situationer. Människor som drabbats av oförutsägbara händelser, sorg och kriser. Par som längtat efter ett barn, men vägen till föräldraskapet har kantats av oro, längtan och ibland sorg. 


Sedan 2015, så har existentiella frågor tagit större plats i mitt terapeutiska arbete om vilka vi är och vad som är meningen med våra liv.


Ätstörningar är ett område jag har stor kunskap om. Människor som önskar en tillvaro där kropp och mat inte ger ångest. Personer som längtar efter friheten att tacka ja till en fika med en vän utan att räkna ut innan vad hen kan äta för att minska sin ångest.

Hos mig finns det en trygg plats att bearbeta och samtala om det som är viktigt för dig. 


Mitt sätt att arbeta och metoder

Jag använder Lifespan integration som är en terapiform där du bearbetar trauman. KBT-terapi för ångest, depression och oro.

MI-samtal för livsstilsförändring

Ätstörningar. Stödsamtal inför föräldrablivandet


Bakgrund

- Grundutbildning i psykoterapi från 

 Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

-Arbete som barnmorska sedan 2003

Välkommen att kontakta mig för frågor och tidsbokning här

 
Foto_Lisa.jpg

Lisa Skoog

Samtalsterapeut

Mina specialområden är anknytning, ätstörningar, ångest och relationsproblem.

I terapirummet är det viktigaste för mig att du känner dig trygg och sedd. Jag arbetar utifrån ett integrerat arbetssätt där jag ser hela människan, med både kropp och själ. Jag tror på att förena dessa två genom andningsövningar, kroppsscanning, guidade meditationer och samtal.

Jag lyfter även in kreativa metoder i som måleri och rörelse där det känns relevant och för de klienter som önskar. Jag använder mig av anknytningsteorin som grund för mina samtal. Utifrån dina behov och önskemål med terapin utformar vi ett arbetssätt som är anpassat till just dig.

Bakgrund

-Grundläggande psykoterapi utbildning Steg-1 HumaNova (klar vår 2022)

-Barnyogaledare (klar vår 2019)

-Mindfulnessutbildning (klar vår 2017) 

-Kommunikatör, ca 20 år inom främst kultur- och mediasektorn

I mitt arbete som terapeut har jag god användning för mina kunskaper inom kommunikation. Jag ser tydlig kommunikation som grunden för välfungerande relationer. Med hjälp av den empatiska kommunikationen kan vi nå varandra på ett lättare och mer framkomligt sätt.

Välkommen att kontakta mig för frågor och tidsbokning här

Mobil: 073-962 51 63.

 
Skärmavbild 2022-05-07 kl. 19.39.50.png

Dennis Magnusson

Leg psykoterapeut

Jag är legitimerad Psykoterapeut med grundutbildning som socionom. Har tidigare arbetat flera år inom specialistpsykiatri och behandlingsarbete individuellt men även med familjer.

För närvarande arbetar jag parallellt med mitt företag och egen mottagning även deltid på Vårdcentral i Landstinget Sörmland.

Jag har mött och behandlat människor i alla åldrar och problematik som till exempel depressiva- eller ångestproblem, relationsproblem, trauma, tvång, anpassningar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med mera.


För din trygghet: 

 • Jag håller mig uppdaterad på aktuell forskning och litteratur.

 • Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ vård och behandling. 

 • Som terapeut har jag tystnadsplikt.

 • I övrigt är jag medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

 
272352600_4813746238704535_5255329132008346147_n.jpg

Kontakta Terapihuset

Vi tar emot besök i Vasastan
Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar. Varmt välkommen!

Markvardsgatan 5, 113 53 Stockholm

 • Instagram
 • LinkedIn
 • Facebook

Thanks for submitting!