Hitta din terapeut

Kontaktuppgifter för tidsbokning finns på varje terapeuts presentation nedan

Terapihuset Stockholm sitter i fina lokaler  på Markvardsgatan 5 i Vasastan. Här arbetar 11 erfarna och professionella samtalsterapeuter, Leg psykoterapeuter, Leg psykologer, familjebehandlare och parterapeuter. Vi har stor kunskap inom anknytningsteorin vilket är mottagningens hjärteämne. I vårt psykologiska arbete tillkommer olika spetskompetenser som behandling av ångest, stress, medberoende, trauma och ptsd. Vänligen kontakta mig för mer information eller om du önskar boka en tid hos mig eller någon av mina kollegor. Välkommen!

 
55829074_2789882881237409_4110827513851150336_n_edited_edited.jpg

Emelie Hasselhuhn - Grundare Terapihuset

Samtalsterapeut, parterapeut schematerapi, anknytningsterapi

Skärmavbild 2022-05-05 kl. 15.37.36.png

Jenny Fuxe

KBT-terapeut, schematerapeut, parterapeut. Relationsproblem, anknytningsterapi

298574759_470720034558255_7722884745457707874_n_edited.jpg

Anders Jonsson

Leg psykolog 
Lång erfarenhet som organisationspsykolog och familjeterapeut.

 
Bertil Grandin bild_edited.jpg

Bertil Grandin

Leg psykolog, Leg psykoterapeut
lång erfarenhet av individuell, par samt familjeterapi. Handledning individuellt och i grupp.

Läs mer om Bertil här

13407184_145701205847210_280540661027401511_n_edited.jpg

Monika Johansson

KBT, ACT- terapeut, psykosyntes- samtalsterapeut, handledare. Parterapeut EFT, anknytningsterapi

Läs mer om Monika här

269966612_925848838306578_7062396541716527964_n_edited.jpg

Charlotta Axelqvist

Leg psykoterapeut, parterapeut
ångest, depression och utmattningssyndrom

Läs mer om Charlotta här

 
308596473_776117720282098_7968436374089057295_n.jpg

Katrin Derholm

Leg psykoterapeut KBT och Schematerapi. Specialiserad inom ätstörning och ångest

Läs mer om Katrin här

308514831_2918274628466605_685015934761171612_n.jpg

Teresa Brieger Olsson

Leg psykoterapeut, FFT parterapeut
Specialiserad inom sexologi, familjerådgivning, relationsproblem

Läs mer om Teresa här

298804214_754822305799297_7850781255239558372_n.jpg

Anna Collert

KBT-terapeut som är inriktad mot företag och näringsliv.

Läs mer om Anna här

 
Bilden-scaled-1-768x512_edited.jpg

Petra-Sara Falk

KBT, MI - Samtalsterapeut

Specialiserad inom trauma kring graviditet, barnfödsel och övrig familjeproblematik 

Läs mer om Petra-Sara här

Dennis _edited.jpg

Dennis Magnusson

Leg psykoterapeut
Specialiserad inom Specifik fobi, Generaliserat ångestsyndrom, PTSD behandling

Läs mer om Dennis här

Skärmavbild 2021-10-10 kl. 12.32.36.png

Fasad Terapihuset

Markvardsgatan 5

Läs mer om Terapihuset här

 

Emelie Hasselhuhn -
Grundare Terapihuset Stockholm

Samtalsterapeut, parterapeut, anknytning, schematerapi och integrativ psykoterapi

55829074_2789882881237409_4110827513851150336_n_edited_edited_edited_edited.jpg

Mina specialområden är anknytning, känslomässig försummelse, utmattning, ångest, relationsproblem och medberoende problematik. Jag har stor kunskap om tidiga trauman av övergivenhet och känslomässig försummelse under uppväxtåren.

Medberoendeproblematik hindrar oss i våra vuxna liv på många olika sätt och skapar relationsproblematik, ångest, depression, utbrändhet och andra destruktiva mönster. Steg för steg vill jag hjälpa dig att bygga upp en trygg anknytning och en bättre självkänsla.

Mitt sätt att arbeta och metoder

Jag arbetar oftast med långtidsterapier från 6 mån upp till ca 2 år beroende på hur påverkad din anknytning är. Du har en återkommande tid per vecka/varannan vecka. Jag tar även emot klienter i korttidsterapi på ca 5-10 samtal med tillfällig problematik ibland.

Jag använder anknytningsteorin som grund i mitt terapeutiska arbete och schematerapi samt psykosyntes som mina byggstenar. Dessa metoder är effektiva för personlig utveckling och självförverkligande. I terapisamtalen ser vi på ditt liv och det som känns svårt här och nu och vi undersöker empatiska avbrott, sorger, trauman i din barndom, de kan ligga som hinder för din personliga utveckling. Vi går även igenom vad du behöver och saknar i livet för att det ska kännas meningsfullt. Du kommer att få göra ett anknytningstest (ASQ) för att se vilken anknytning du har. Trygg, ängslig eller undvikande.

Relationen mellan klient och terapeut innehåller tillit, stabilitet, bekräftelse, acceptans, skydd och går ut på att skapa grunden till empati för dig själv och andra. Det bidrar till möjligheten att vägleda tankar, känslor och behov på ett sunt sätt med målfokusering och klarhet. Att förstå din historia, frigör skuld och skam inom dig samt skapar mer plats för frihet och välbehag.

Utbildning

2012-2016

- Grundläggande psykoterapiutbildning 4 år, Humanova Stockholm (steg 1)

2017- ACT (acceptance commitment therapy) utbildning från Svenska institutet för psykoterapi

2017- EFT parterapi(emotionellt fokuserad terapi) rån Svenska institutet för psykoterapi

2017- Transaktionsanalys utbildning relationell psykoterapi

2018- Par och relationsutbildning, Imago institutet (EMCC certifierad på senior practitioner nivå)
2018- Schematerapi

modul A,B,C Svenska institutet för psykoterapi

Lite mer om mig och min bakgrund

Under skoltiden fick kreativitet stor plats i mitt liv och jag gick i musikklass, Calle flygares teaterskola och på balett, dansen varade i totalt 17 år. Jag har även studerat utomlands i några år efter gymnasiet kom hem och bosatte mig på Kungsholmen många år. 

Utöver de kreativa åren har jag även arbetat ca 10 år i finansbranschen som redovisningsekonom, kontroller och ekonomiansvarig innan jag bytte karriär och satsade på min barndomsdröm och började studera psykologi, vilket var det bästa beslutet jag kunde ha gjort. 

Jag bor med min familj i Nacka sedan några år tillbaka. Jag har två små barn. Lever i en relation. Jag har sedan tidigt intresse för läsning inom naturvetenskap, människans anatomi och psykologi.

På fritiden fixar jag i trädgården, gillar matlagning och inredning.

Jag tycker även mycket om att skriva och skriver en bok just nu om anknytning och hur dess tidiga störningar påverkar vårt nervsystem mm. Musik är viktig i min tillvaro. Jag är social som person och har många internationella vänner bosatta i Sverige och i andra länder. Träningen är i perioder då jag tycker om att simma, yoga, dans och meditation. 

 
Skärmavbild 2022-05-05 kl. 15.37.36.png

Jenny Fuxe

KBT-terapeut, Leg schematerapeut, anknytningsterapeut

Mitt sätt att arbeta 

Mina patienter är individer som vanligtvis söker hjälp för relationsproblem där symptomen kan handla om stress, oro, nedstämdhet och utebliven livsglädje. Jag jobbar också med par utifrån EFT som är en parterapi modell som bygger på anknytningsteorin.  


Schematerapi och för vem?  

Schematerapi är lämplig vid all sorts problematik - alltifrån relationer, låg självkänsla, tvång, perfektionism, ångest, utmattning. Vad som avgör om terapiformen är lämplig är snarare om problematiken funnits över en längre tid i en människas liv, dvs kan den hänföras till en sårbarhet med ursprung i en patients uppväxthistoria. Vid akuta kriser är traditionell KBT att föredra.  

 Schematerapi är influerat från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi, och psykodynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi ett större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen. Antagandet om grundläggande känslomässiga behov är navet i schematerapi. När våra känslomässiga behov försummas i våra tidiga nära relationer kan vi utveckla dysfunktionella scheman, sår, livsteman som till t ex skam, övergivenhet, känslomässig försummelse. Det kan handla om trauman, kränkningar, avsaknad av känslomässig kontakt såsom värme, förståelse, acceptans, närhet och vägledning. Det kan också handla om att man fått “för mycket av det goda” och ankytningspersonerna saknat förmågan att sätta rimliga gränser. Dessa tidiga känslomässiga sår blir en del av dig och avgör hur du tänker, känner, handlar i livet. Såren triggar oss i olika situationer i livet. Schematerapins mål är att möta dina grundläggande känslomässiga behov på ett adaptivt sätt, och därigenom kunna förändra beteendemönster och därigenom läka såren.  


Relationer och Anknytning

Våra nära relationer till familj och vänner är det viktigaste vi har i livet. De är nämligen helt avgörande för att vi ska må bra. Relationer skapar en känsla av tillhörighet och självvärde och är viktigt för vår personliga utveckling. De ger oss också emotionellt stöd och möjlighet att själva vara ett stöd för andra, något som är mycket viktigt för vårt välbefinnande. Att bygga starka relationer kan hjälpa oss att bli gladare och mer tillfreds. Det ger också en känsla av säkerhet och meningsfullhet. En del människor har lätt för att leva i nära relationer, andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen: Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Om vi inte gör någonting åt det. Svårast tenderar det att vara i kärleksrelationer då dessa ofta utmärker sig genom att vara mer känslosamma än andra. Att bli attraherad av någon är i regel lätt men att fullt ut engagera sig i en relation kan för många upplevas som mycket svårare. För att förstå vad det är som gör det så svårt för många att stanna kvar i en relation kan anknytningsteorin vara till hjälp.  

Våra tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och kan till en stor förklara varför vi mår dåligt. Men vi kan förändra det så att vi mår bättre i våra relationer genom att förstå vår självbild, varifrån den kommer och se hur den påverkar vårt sätt att tänka, känna och bete oss.  


Utbildning 

-Fil kand psykologi   

-Grundläggande psykoterapiutbildning (steg1) Kognitiv beteendeterapi (KBT-terapeut) - centrum för Kognitiv Psykoterapi 
-Schematerapiutbildning- Kognitiva Institutet Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, sista terminen på Steg 2 

-EFT, Emotional focused therapy- parterapiinstitutet i Lund 

  

Bakgrund   

Jag är född och uppvuxen i Sollentuna, norr om Stockholm. Min drivkraft har alltid varit nyfikenhet på och intresse för människor och mänskligt beteende. Det ledde mig in i TV-världen och Sveriges Television efter avslutad examen på kulturvetarlinjen vid Stockholms Universitet. Sedan fortsatte jag att läsa journalistik och kom sedan att arbeta i nästan 20 år som researcher och redaktör för olika tv-program. Mitt fokus har varit inom ämnena psykologi, medicin, hälsa och relationer.  Jag har intervjuat och mött många människoöden under resans gång. Det har varit roligt och utmanande men bestämde mig för några år sedan att utveckla mitt stora intresse för psykologi till att även hjälpa människor i deras livsproblem. 

Lite mer om mig  

När jag är ledig umgås jag gärna med familj och vänner. Tycker om att vara fysiskt aktiv. Havet vid västkusten är en av mina favoritplatser. Dit åker jag med min familj så ofta det går. Jag bevakar nyheter och är ständigt på jakt efter bra TV-serier och dokumentärer.  

Kostnad för behandling

Individuella samtal:1250 kr/50 min

Parsamtal: 1400 kr/60 min

Kontakt

Tel: 070-568 13 38
Mejl: jenny.fuxe@kbtvega.se

 

Anders Jonsson

Leg. psykolog, familjeterapeut och organisationspsykolog.

298768678_592951055737013_4999196175575529084_n.jpg

Mitt sätt att arbeta

Jag arbetar både i Stockholm och i Visby. Klienterna på min egen mottagning i Visby kommer via företagshälsovården och det är ett brett spektra av arbetslivets psykologi. Hit hör naturligtvis stressproblem och psykologisk utmattning hos mycket duktiga och kompetenta personer. Många gånger med inslag av ångest och depression. Till det här arbetet hör mycket samarbete med arbetsgivare och andra avnämare. En annan grupp klienter kommer från primärvården och där möter jag psykosomatik, ångest, depression, smärtproblematik och kriser. En grupp klienter söker direkt till mottagningen och ofta är det relations - och livsfrågor som är centrala. En stor del är par som kommer för terapi. Paren tycker och känner det som att livet gått i baklås och man sitter fast och hittar inga redskap för att gå vidare.

Bakgrund

Arbetet som psykolog tog sin början inom barn- och ungdomspsykiatrin i mitten av 1970-talet där jag så att säga ”växte upp”. En spännande och experimentell tid som förde mig vidare till arbete med par inom familjerådgivningen både i Visby och Stockholm. Från mitten av -80-talet har jag arbetat i egen mottagning. Fortsättningen har vandrat vidare över flera områden inom det psykologiska spektrat med par, familjer och ungdomar. Där har funnits långtidsterapier och psykologiska utredningar. Vidare arbete mer grupputveckling och organisationer. Chefutvecklings och arbetspsykologi. Handledning och utvecklingsarbete. Sedan ett antal år tillbaka har mycket av mitt arbete koncentrerats till stressrelaterade bekymmer och behandling av ångest, depression, krishantering och relationsproblem. Och kanske kan man säga att jag har varit en typ av grossist i mänskliga relationer. Skulle jag ändå finna något som handlett mig på den psykologiska vägen har det varit intresset och nyfikenheten att fördjupa och bredda förståelsen och kunnandet. Och jag tycker att det fortfarande är roligt att gå till mitt arbete för att det är spännande, stimulerande och lärorikt.


Mer Om mig

Jag är uppvuxen i en familj präglad av diskussion och konstnärlighet. Jag har tre vuxna döttrar och ett barnbarn. Lever i en relation. Läsandet är en ständig följeslagare i livet och jag har sedan tidigt intresse för samhällsfrågor. På fritiden kan jag snoka omkring på auktioner för att se om något spännande dyker upp. Konst och musik är nödvändiga ingredienser i min tillvaro. Musiken sträcker sig från blues över jazz till klassisk musik. Jag är utrustad med en praktisk sida så jag ägnar mig gärna till att bygga och reno vera då det finns tillfälle för sådant. Träningen är regelbunden och det är mycket spinning. Det behövs och är välgörande för kondition och mental skärpa.

Utbildning

Lärandets kärna är intresse och nyfikenhet. Önskan och behovet att förstå det komplexa samspelet inom oss och biologins medverkan är central. Hur kunskapen om detta kan omsättas i behandling av de klienter som söker är den återkoppling som utvecklar kunskapen. Så det mesta av lärande finns i mötet med de som söker hjälp. För att utveckla lärandet måste erfarenheten stötas och blötas i studier, handledning och diskussion. Jag i grunden

utbildning i dynamisk psykologi som psykolog. Jag har vidare en treårig utbildning i par och familjebehandling. Organisationspsykologi och under senare år utbildning i Kbt och Act. Fördjupat läsande, diskussioner och samtal med kollegor är idag också centralt.

Kostnad för behandling Individuell terapi: 1 300 kr/50 min

Par i terapi: 1 600 kr/50 min

Kontakt: 

andersjonsson51@gmail.com

Tel: 070-845 51 30

(du når mig enklast via sms)

 

Bertil Grandin

Leg psykolog, Leg psykoterapeut

Bertil Grandin bild_edited_edited_edited.jpg

Mitt sätt att arbeta 

Generellt arbetar jag med att fördjupa förståelsen av individens styrkor, problemområden och livssammanhang. Bedömningen bygger på tre orienterande samtal:
1) Kartläggning av aktuell problematik och livssituation.
2) För att förstå nuet bättre gör vi en genomgång av din livshistoria.
3) Gemensam problemformulering och målsättning med förändringsarbetet.
Min erfarenhet säger att det behövs både egen insikt i problematiken men också tydliga metoder i förändringsarbetet.

Generellt vill jag arbeta i tätare kontakt i början av en behandling och glesa ut kontakten när mål och mening är identifierade. En terapi kan variera allt ifrån enstaka konsultationer, där samtalet blir en katalysator som startar ett eget förändringsarbete till längre samtalsserier – allt är beroende på problematik, personlighet, motivation och mottaglighet i förändringsarbetet.

 I över 30år har jag arbetat som psykolog och psykoterapeut med individer, par, familjer, grupper och organisationer. Numer arbetar jag främst med individualterapi, parterapi och handledning.De sista 5 åren har jag fördjupat mig i högkänslighet (HSP)  Highly Sensitive Person och jobbar både individuellt och med par där den ena är högkänslig. Vad händer i parrelationen när ena parten är högkänslig? En annan typ av par som jag träffar ofta är där någon part befinner sig i gränslandet mot högfungerande autism och där det uppstår svårigheter i parrelationen.


Terapi med par
Förälskelse och kärlek – förälskelsen är ett tillstånd där man kan vara helt invaderad av känslor gällande den andre, verklighetsuppfattningen är satt på paus, idealiseringen av den andre dominerar. Successivt, eller plötsligt sker ett uppvaknande och verkligheten gör entré. Nu börjar arbetet med det vi kallar kärlek, att se den andre med både styrkor och svagheter – en arbetsallians “ i nöd och lust” som kräver medvetenhet och ständigt underhåll – eller så skiljer vi oss.

Vilhelm Moberg har formulerat tankar kring detta ämne när han skrev i sina memoarer ”Din stund på jorden”:
”Ett giltigt skäl till skilsmässa är att man vill leva olika liv”.

Metoderna att arbeta med parrelationen varierar beroende på mål och mening. Ibland träffar jag individerna i paret enskilt först för att öka friheten att uttrycka sig kring de egna behoven i parrelationen. Det skapar ett bra underlag i det fortsatta arbetet i parterapin. 

Utbildning och bakgrund

Jag började som psykolog på BUP i Visby 1990. Vidare studier på Ericastiftelsen, specialistutbildning i diagnostik (1,5år) och sen vidare på deras utbildning till psykoterapeut (3år).

Jag har jobbat med människor i alla åldrar, från spädbarn till äldre. Jag har lång och bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag har också erfarenhet av grupphandledning inom många områden bla sjukvården (cancervård) och polisen.

Jag började att bygga erfarenheter inom BUP (Barn och ungdomspsykiatrin), träffade många barn och föräldrar med problem inom det neurobiologiska området (funktionsvariationer), t.ex. inom autismspektrat. Har fortsatt fördjupa mig inom området. Jag har träffat många män och kvinnor, med särbegåvning och vissa svårigheter i den sociala interaktionen. I rätt sammanhang är dessa personer en fantastisk tillgång, där de blir accepterade, respekterade och får arbeta på sina villkor. I miljöer som har låg acceptans för individens unika personlighet där man vill tvinga fram anpassning till ”normalitet”, kan resultatet bli mycket kostsamt i form av psykiskt lidande, ekonomiska konsekvenser för både individ, företag och samhälle.

Lite mer om mig själv

Jag bor på Gotland med arbetar i Stockholm på mottagningen på Markvardsgatan varannan vecka, är + 60 år, har två vuxna barn, en son och en dotter, är skild från barnens mor.

Jag är uppvuxen i arbetarstaden Västerås. Idrottskille under uppväxten, utbildade mig till tekniker men ändrade bana och utbildade mig till psykolog.

Tog examen 1990 i Umeå. Att skapa och arbeta med händerna i olika material, har alltid varit en åder inom mig. Sedan 20 år tillbaka arbetar jag med konst – jag gör båtskulpturer “ Boats from Boats” Tycker mycket om naturen, är fascinerad av allt som omger oss – allt liv som finns runt oss. Har rest en del under senare år, nyfiken på andra kulturer, hur människor lever i olika livssammanhang.

Kostnad för behandling:
Individuell terapi: 1 400 kr/60 min
Par i terapi: 1 600 kr/60 min

 

Monika Johansson

KBT- och ACT- terapeut, psykosyntes- samtalsterapeut och handledare. Parterapeut och utbildad i EFT.

13407184_145701205847210_280540661027401511_n.jpg

Mitt sätt att arbeta

Jag genomför en strukturerad och målinriktad kognitiv beteendeterapeutisk behandling för enskilda personer och par med ett psykosyntesterapeutisk förhållningsätt. Jag behandlar alla typer av relationsproblem, personer med låg självkänsla, depression, oro och ångest, personer med fobier, människor i någon form av kris, stress, separationsångest, sömnproblem, utmattningssymptom och medberoende. Alltid med hög tillgänglighet och personligt engagemang. I mitt terapeutiska arbete utgår jag ifrån anknytningsteorin, för att genom den kunna skapa en nödvändig förståelse och acceptans av oss själva och våra beteenden. Vår inlärda relationsmodell kommer genom livet att styra vad vi känner, tänker och gör och hur vi relaterar till andra. Först när vi förstår på vilket sätt den styr oss, d v s vilka mönster vi lätt fastnar i, kan vi tillsammans sätta upp nya mål för dig och påbörja ett förändringsarbete. Meningen med terapin är att lägga grunden till att du ska kunna leva ett känslomässigt väl fungerande liv.


Utbildning

- EFT parterapi -utbildning vid Parterapiiinstitutet i Lund
– Handledar-, och lärarutbildning vid HumanNova
– Acceptance and Commitment Therapy (ACT) –utbildning vid Centrum för Psykoterapi i Stockholm
– Kognitiv psykoterapi –utbildning vid Centrum för Psykoterapi i Stockholm
– Psykosyntessamtalsterapeut –utbildning vid HumaNova
– Filosofi kandidatexamen vid Stockholms Universitet
– Ekonomi Magisterexamen vid Stockholms Universitet

Bakgrund 

Efter mina långa studier vid Stockholms Universitet och sju år i arbetslivet började jag på Humanova där jag utbildade mig i psykosyntesteori i 4,5 år, till samtalsterapeut och också till handledare. Jag vet ännu idag ingen psykologisk skola som har bättre tekniker för att frigöra känslor hos människor. Psykosyntes är en terapeutisk ram för hantering av psykiska utmaningar med avsikt att möjliggöra ett mänskligt växande. Det kan man förklara som att det finns en naturlig strävan mot helhet, ”en livshållning” i form av syntes inom individen, samhället och världen. Ett förhållningssätt till personlig utveckling och självmedkänsla, som också rör människans existens och utgår från den enskilda människans situation. En psykosyntesterapeutisk relation kan utmärkas av stabilitet, skydd, tillit, intimitet, kärlek, tillhörighet och skapa grunden till en självmedkänsla hos klienten via dessa erfarenheter. Det bidrar till att klienten lär sig hur man vägleder sina känslor och behov på ett ändamålsenligt sätt som en sund vuxen. En psykosyntesterapeutisk relation syftar till att tillgodose eftersatta behov och samtidigt utgöra en ändamålsenlig modell som klienten tar med sig för att utveckla sin vuxna sida till självmedkänsla. När jag startade min KBT-utbildning vid Centrum för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm påbörjade jag mitt fördjupningsarbete i anknytning- och relationsproblem. Mitt examensarbete som genomfördes med en kvantitativ metod handlade om våld i nära relationer samt hur empatiska avbrott tidigt i barndomen påverkar oss som människor i vuxen ålder och hur vi fungerar i våra nära relationer samt hur man kan identifiera kritiska ursprung och länka dåtid med nutid.


Kostnad för behandling
I
ndividuella samtal: 1 200 kr/50 min
Parsamtal: 1 600 kr/90 min


telefon: 0767 994 018

 

Charlotta Axelqvist

Leg psykoterapeut

269966612_925848838306578_7062396541716527964_n.jpg

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT (Kognitiv beteendeterapi). Mitt grundyrke är socionom.  

Jag erbjuder terapi och kris/stödsamtal enligt KBT (Kognitiv beteendeterapi) med inslag av ACT (Acceptance and Comittement Therapy) och CFT (Compassionfokuserad Terapi). 

Till mig kommer vuxna, par och ungdomar för samtal. Du kan komma till min mottagning som ligger centralt i Vasastan i Stockholm eller boka en telefon/videosession.

Bakgrund

Jag har mångårig erfarenhet av arbete inom områden som stress, utmattningssymtom, ångest, svåra minnen/trauman, kris, sorg, depression, relationsproblem, ensamhet, självkänsla och ätstörningar. Jag har tidigare arbetat inom primärvården, på ätstörningsklinik, ungdomsmottagning, inom öppenvårdspsykiatrin samt inom socialtjänsten.

Utbildning

 • Alex Pimienta KBT-mottagningen, Sally Marshall Cognitio: Kurs i parterapi utifrån IBCT/DBT Introduktionsutbildning, 2019

 • HPU Psykologutbildarna AB: EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Grundkurs del 1, 2018

 • Stockholms Universitet: Legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i KBT, Psykoterapeutprogrammet,  (Steg 2), 2016

 • Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi: Grundläggande utbildning i kognitiv - beteendeinriktad terapi (Steg 1), 2010

 • Ersta Sköndal högskola/ RFSU : Metodkurs i klinisk sexologi 10 hp, 2007

 • Barbro Holm Ivarsson HB: Grundutbildning i motiverande samtal (MI), kurs, 2007

 • Socialhögskolan Stockholm: Socionomexamen, 1993

 

Katrin Derholm

Legitimerad psykoterapeut i Kognitiv Beteendeterapi och Schematerapi

bild 1.jpg

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån Kognitiv Beteendeterapi och Schematerapi. Hos mig kan du få en trygg plats för stöd i att utforska vad som finns i ditt inre, att få förståelse för din livssituation, dina tankar och känslor och hur de kan förändras till det positiva.

Jag erbjuder dig en lugn och trygg plats där vi tillsammans utforskar vad just du
behöver stöd i.


Mitt arbetssätt
Min utgångspunkt som psykoterapeut är att titta närmare på hela din livssituation för att skapa möjlighet till förändring i dysfunktionella beteendemönster, tankar och livssammanhang. Oavsett terapiform är det viktigt för mig att skapa en känsla av trygghet i terapirummet där vi tillsammans hittar en gemensam problemformulering specifikt för just dig, och sätter behandlingsmål för att öka möjligheten till förändring. Under terapin undersöker vi hur dina tankar, känslor och beteenden påverkar ditt mående, och försöker att påverka de mönster som inte är välfungerande för att skapa möjlighet till förändring och förbättrat mående.

Du får ökad kunskap om dig själv och din problematik, förståelse kring hur just dina tankar, känslor och beteenden påverkar dig och lär dig nya färdigheter för att uppnå de förändringar som du önskar.

Är problematiken mer komplex eller långdragen kan Schematerapi, som är en
vidareutveckling av KBT, vara till stor hjälp. I en Schematerapi utforskar vi mer djupgående hur tidigare upplevelser i livet kan ha skapat emotionella sår (scheman) och undersöker, skapar förståelse för schemats ursprung i barndomen och hur det påverkar dig idag. Du får
stöd och hjälp med att bryta beteende och tankemönster och livssammanhang som skapar psykiskt lidande där målsättningen med terapin är att förbättra ditt psykiska välbefinnande, att
du får strategier för att kunna tillgodose dina känslomässiga behov och utveckla en känslomässig grundtrygghet inom dig själv. Förändringsarbetet fortsätter mellan våra möten, genom att du får hemuppgifter där du får öva på det som vi fokuserar på i terapin. Varje samtal brukar vara 45-50 minuter långt, och kan
erbjudas på plats eller via videosamtal.


Erfarenhet
Jag har 12 års erfarenhet av att bemöta människor i kris och påfrestande
livssammanhang. Jag behandlar med de flesta vanligt förekommande problem, och är särskilt erfaren inom behandling av ätstörningar, ångestproblematik, depression, stress och utmattning.

Jag har arbetat flera år inom Barn- och Ungdomspsykiatrin och med
ätstörningsproblematik. Jag har även arbetat med klienter med funktionsvariationer och inom
stress och ohälsa. Som psykoterapeut fortbildar jag mig kontinuerligt genom kurser, utbildningar och ny litteratur.

Utbildning:
- Sep 2022: Fördjupning av Gestaltande tekniker inom Schematerapi
- Juni 2022: Fördjupning, Schematerapi med par
- Jan 2018 – Dec 2021: - Psykoterapeutprogrammet (Steg 2, leg psykoterapeut) med
- inriktningen KBT och Schematerapi, Svenska Kognitiva Institutet.
- Dec 2013: Fördjupad kunskap inom ACT, Psykologpartners.
- Jan 2012 – Dec 2013: Grundläggande psykoterapeututbildning i kognitiv beteendeterapi
(steg 1), Psykologpartners.
- Feb 2008 - Jun 2008 Kognitiv beteendeterapi, Socialt arbete, Familjeterapi, La Troube University,
Melbourne.
- Feb 2009 – Dec 2009: HR-utbildning, Iterum.
- Sep 2003 – Jan 2008 Beteendevetarexamen med inriktning; sociologi, psykologi och pedagogik
(Kandidatexamen), Stockholms Universitet.

 

Teresa Brieger Olsson

Legitimerad psykoterapeut, parterapeut, sexolog

308514831_2918274628466605_685015934761171612_n.jpg

Jag heter Teresa Brieger Olsson och är psykoterapeut, i grunden socionom.  

Min inriktning är KBT, kognitiv beteendeterapi, AFT, affektfokuserad terapi (PDT) samt CFT, Compassionfokuserad terapi. 

Klinisk sexologi via RFSU/ Malmö högskola.  

Mitt främsta mål i psykoterapibehandling är att hjälpa dig att stärka självmedkänsla och förbättra relationen till dig själv och andra - med målet att på sikt främja en inre trygghet. Jag erbjuder både kortare behandling och längre psykoterapier och möter alltid dig som klient med värme och respekt. Jag arbetar med individuell terapi och parterapi och är utbildad parterapeut (FFT-par) med fokus på anknytning, känslor och sexuell samvaro.  

Jag är utbildad i klinisk sexologi med fokus på frågor rörande relationer, sexualitet och familj. Jag erbjuder hjälp i frågor rörande sexualitet och relationer. Jag tar emot vuxna, tonåringar, par, föräldrar och familjer, och har lång erfarenhet av arbete med olika typer av problem som rör livet bl. a. relationsproblem, ångest, depression, sexualitet, livskriser, sorg, familjedynamik, stress, utmattning samt sviktande självkänsla. I mitt terapeutiska arbete är ett genomgående fokus att få fatt i behov, önskemål och stärka glädje och mening i livet. Jag arbetar med att ge kroppen och känslorna större plats och utveckla en mer hjälpsam inre röst. Genom att du får börja möta dig själv med omsorg och värme kan självkritik och skam minska vilket öppnar upp för ökat lugn och välmående. 


Mitt sätt att arbeta 

Vid början av en kontakt träffas vi vid 1-3 tillfällen då både du och jag gör en bedömning av vad du behöver hjälp med och om jag är rätt psykoterapeut för dig. Därefter bokar vi samtal varje/ varannan vecka och följer regelbundet upp vårt arbete, dina mål med terapi och utvärderar processen. För mig som psykoterapeut är en utgångspunkt att vår relation präglas av öppenhet, värme och samarbete. Genom terapin kan du få öva dig på att kommunicera vad du behöver till din omgivning och att följa känslor i kroppen. Ibland finns det behov av att titta bakåt i ditt liv för att förstå hur vissa mönster blev till och hur dåtid påverkar nutid. 


Utbildning 

- Legitimerad. psykoterapeut, vid SAPU, Stockholm Akademi för psykoterapiutveckling, med inriktning AFT och KBT. 

- Klinisk sexologi, RFSU/ Malmö högskola. 

- Socionom, Socialhögskolan Stockholm. 

- FFT, Funktionell familjeterapi. Steg 1 

- KBT och relationell psykoterapi, Linköpings universitet. 

- Familjeterapi, FFT. Motiverande samtal, MI. 


Bakgrund 

Jag har lång erfarenhet av behandlingsarbete som samtalsterapeut inom privat regi samt med vårdcentralspatienter, både vuxna och barn. BUP, skolkurator, familjebehandlare inom socialtjänsten, behandlingshem, utredare inom socialtjänsten. 


Mer om mig 
Jag tar hand om mig själv genom daglig yoga, meditation och andra aktiviteter som främjar positiva känslor och återhämtning. Egenterapi och kontinuerlig handledning i mitt terapeutiska arbete är självklara inslag för att stärka både professionell- och personlig utveckling. 

Varmt välkommen att kontakta mig för frågor eller tidsbokning 

 

Dennis Magnusson

Leg psykoterapeut

Skärmavbild 2022-05-07 kl. 19.39.50.png

Jag är legitimerad Psykoterapeut med grundutbildning som socionom. Har tidigare arbetat flera år inom specialistpsykiatri och behandlingsarbete individuellt men även med familjer.

För närvarande arbetar jag parallellt med mitt företag och egen mottagning även deltid på Vårdcentral i Landstinget Sörmland.

Jag har mött och behandlat människor i alla åldrar och problematik som till exempel depressiva- eller ångestproblem, relationsproblem, trauma, tvång, anpassningar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med mera.


För din trygghet: 

 • Jag håller mig uppdaterad på aktuell forskning och litteratur.​

 • Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ vård och behandling. 

 • Som terapeut har jag tystnadsplikt.​

 • I övrigt är jag medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

 

Anna Collert

KBT-terapeut

download_edited.jpg

Mitt sätt att arbeta

I min terapi arbetar jag utifrån ett KBT-perspektiv med fokus på Anknytningsteorin och anknytningsmönster: Min handledare är Egil Linge.

Jag behandlar bland annat problematik som stress, depression, ångest och låg självkänsla. Har även erfarenhet av PTSD-relaterad problematik samt våld i nära relationer. Eftersom jag har mycket erfarenhet sedan tidigare av personalarbete i chefsfrågor, företagsutveckling och personalfrågor arbetar jag även med arbetslivsrelaterad problematik där bristande tillit mellan chefer och medarbetare, kommunikationssvårigheter och mobbing förekommer.


Utbildning

Har de 7 senaste åren arbetat aktivt med personal- och ledarskapsfrågor och coachat individer i eget bolag. Arbetar sedan två år tillbaka även som rådgivare och coach för personal inom vården. Mina studier i psykologi och mitt stora intresse för Anknytningsteorin är grunden till att jag vidareutbildat mig inom KBT 2018. Är färdig med KBT Psykoterapi steg 1 och syftar att gå steg 2 när jag har praktiserat i två år. Är licensierad i personlighetstest People Tools samt i beteendeanalysverktyget Extended DISC. I botten är jag Personalvetare med utökade studier inom psykologi och Genusvetenskap.

- Filosofi Kandidat, Personalvetare med utökade kunskaper inom psykologi (4 terminer)

- Genusvetenskap (1 termin). Stockholm Universitet.

- Diplomerad Coach. ICF-certifierad utbildning via Leapfrog AB

- Kognitiv psykoterapi steg 1. Centrum för Psykoterapi i Stockholm

- Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Centrum för Psykoterapi I Stockholm


Bakgrund

Jag vidareutvecklar mig kontinuerligt genom kurser och böcker, företrädesvis inom psykologi och hälsorelaterad litteratur. Är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) som ger kurser och tillgång till forskning. Söker gärna nya vägar inom litteraturen för att uppnå större helhet och perspektiv. När jag inte arbetar spenderar jag mycket tid med min familj och med vårt gemensamma musicerande. Jag har sedan tidigare en utbildning vid Göteborgs Musikskola i Rytmik IE och komposition och skriver egen musik om jag har tid över.

Har 20 års lång erfarenhet av tekniker inom medveten närvaro, yoga och meditation som jag använder mig av dagligen. Min erfarenhet är att medveten närvaro hjälper oss att fatta goda beslut i vardagen men även har förmåga att ge oss den kraft och omsorg till oss själva, som vi behöver i varje given situation.

Kostnad för behandling 

Individuell terapi: 1000 kr/60 min
För närvarande tar jag endast emot enskilda klienter

 

Petra-Sara Falk

KBT-terapeut, trauma terapi

Bilden-scaled-1-768x512.jpg

Mitt sätt att arbeta


Min specialkompetens innefattar sorgbearbetning och trauma kring graviditet, barnfödsel och övrig familjeproblematik och relationsproblematik. Jag har både som samtalsterapeut och barnmorska mött de allra svåraste situationer. Människor som drabbats av oförutsägbara händelser, sorg och kriser. Par som längtat efter ett barn, men vägen till föräldraskapet har kantats av oro, längtan och ibland sorg. 

Sedan 2015, så har existentiella frågor tagit större plats i mitt terapeutiska arbete om vilka vi är och vad som är meningen med våra liv. Ätstörningar är även ett område jag har stor kunskap om. Människor som önskar en tillvaro där kropp och mat inte ger ångest. Personer som längtar efter friheten att tacka ja till en fika med en vän utan att räkna ut innan vad hen kan äta för att minska sin ångest.

Hos mig finns det en trygg plats att bearbeta och samtala om det som är viktigt för dig. 

metoder jag använder i terapi

Jag använder Lifespan integration som är en terapiform där du bearbetar trauman. KBT-terapi för ångest, depression och oro.

MI-samtal för livsstilsförändring

Ätstörningar. Stödsamtal inför föräldrablivandet

Bakgrund och utbildning

- Grundutbildning i psykoterapi från Svenska institutet för kognitiv psykoterapi

- Arbete som barnmorska sedan 2003

Välkommen att kontakta mig för frågor och tidsbokning här

 
Skärmavbild 2021-10-10 kl. 12.32.36.png

Kontakta Terapihuset Stockholm

Vi tar emot besök i Vasastan
Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar. Varmt välkommen!

Markvardsgatan 5, 113 53 Stockholm

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook

Thanks for submitting!