Livstema övergivenhet - schematerapi

Uppdaterad: 21 nov 2019

Hjälp lämna mig inte!

Klamrar du dig fast vid din partner? Känner du dig svartsjuk och kontrollerande och hela din tillvaro bygger på att försöka hålla din partner kvar hos dig?

källa - Lev som du vill, Jeffrey E YoungIdag vill jag skriva om livstema övergivenhet. Detta livstema skapas tidigt i livet om du har blivit övergiven. Små barn reagerar mycket starkt på frånvaro från sin närmaste anknytningsperson. Det tar ungefär tre dagar med panikkänslor, skrik och desperation innan barnet ger upp och försöker nöja sig med en sekundär person som närmsta anknytningsperson. Det är svårt att få kontakt med barnet under dessa dagar och barnet tillåter ingen annan att få komma nära. Om modern sen kommer tillbaka igen reagerar barnet med avstängdhet. Barnets anknytning till mamman återkommer igen sakta men barnet blir klängigt och visar oro så fort mamman försvinner ur sikte - barnet får ett otryggt anknytningsmönster. Barnet agerar med protest, förtvivlan och avstängdhet efter övergivenhet. Även i djurlivet påvisas samma mönster och enligt forskning finns det en biologisk grund gällande övergivenhet.

Ett primärt sår kan därav skapas i barnet. Att bli lämnad av sin exempelvis moder innebär en stor risk för barnet. I djurvärlden är nyfödda ungar helt beroende av sin mamma för sin överlevnad. En förhållningsregel kan vara att inte vara borta längre från en litet barn än dess ålder. Se exempel nedan: (källa John Bowlby m.f)


1 månad gammal bebis - Borta ca en timme

2 månaders bebis - borta ca 2 timmar

3 månaders bebis - borta ca 3 timmar

4 månaders bebis - borta ca 4 timmar

o.s.v

1 år gammal bebis - Borta ca 1 dygn


När barnet börjar närma sig två år är det inte lika känsligt för barnet att bli lämnad lite längre ca 1 vecka.

Detta är ju såklart mycket svårt att försöka leva upp till om du exempelvis är sjuk och behöver behandlas på sjukhus i perioder eller någon annan anledning som gör att du behöver vara ifrån din bebis.