top of page

Livstema känslomässig försummelse -schematerapi.

Uppdaterat: 4 juni 2022

Jag kan inte få den kärlek som jag behöver.

källa -Lev som du vill, Jeffrey E Young


Har du blivit känslomässigt försummad i din uppväxt? • Jag behöver mer kärlek än jag får

 • Ingen förstår mig riktigt

 • Jag faller ofta för kyliga personer som inte kan möta mina känslomässiga behov

 • Jag känner mig avskild från andra, även tillsammans med dem som står mig närmast

 • Jag har inte haft någon speciell person att älska som velat dela sina känslor och upplevelser med mig och som verkligen brytt sig om hur jag har det

 • Jag har ingen som ger mig värme, stöd och tillgivenhet

 • Jag har ingen som verkligen lyssnar och förstår mina innersta känslor och behov.

 • jag har svårt att låta andra ge mig vägledning och stöd, trots att det är vad jag egentligen skulle vilja.

 • Jag har svårt att låta andra älska mig

 • Jag är ofta ensam


Ursprung till känslomässig försummelse


Ursprung till livstemat ligger hos den person som haft huvudansvaret för att ge barnet känslomässig omvårdnad. I en del familjer är det pappan som är barnets primära anknytningsperson. I vår kultur är det oftast mamman. Pappa är också viktig i barnets liv men under det första året är det mamman som är i centrum i barnets värld. Denna första relation blir en prototyp för de relationer som kommer senare. Under resten av livet kommer de flesta nära relationer präglas av barnets första erfarenheter tillsammans med sin mamma eller sin närmsta anknytningsperson.
Känslomässig försummelse innebär att barnet upplevt brister i omvårdnaden från den primära anknytningspersonen(oftast modern), som exempelvis:

 • Mamman är kylig och visar inte tillgivenhet.

 • Hon håller och vaggar inte barnet tillräckligt.

 • Barnet upplever sig inte vara älskat eller värdefullt och därmed inte heller speciellt.

 • Mamman ger inte barnet tillräckligt mycket tid och uppmärksamhet.

 • Mamman är inte uppmärksam på barnets behov. Hon har svårt att leva sig in i barnets värld. Hon känner ingen riktig samhörighet med barnet.

 • Mamman tröstar inte barnet tillräckligt bra. Barnet lär sig därför inte att trösta sig själv eller ta emot tröst från andra.

 • Föräldrarna ger inte barnet tillräckligt med stöd och vägledning. Det finns ingen trygg person som barnet kan lita på.

Kärleksrelationer

Ofta är det kärleksrelationer som innebär den största intimiteten för vuxna. Därför undviker en del människor som har livstema känslomässig försummelse sådana relationer helt och hållet eller har bara kortvariga relationer. Om du däremot ger dig in i stället för att leva ensam, är det sannolikt att ditt livstema framträder som allra tydligast. Kanske brukar du avsluta relationen när din partner börjar komma för nära. Du hittar alltid något lämpligt skäl att dra dig ur och göra slut. Eller så skyddar du dig från närhet genom att välja partners du inte kan få. Kanske väljer du någon som du vet finns hos dig men som är reserverad och otillgänglig. Vilken väg du än tar, så är utgången alltid densamma. Du hamnar i en situation som präglas av känslomässig försummelse och då återspeglar du försummelsen i din egen barndom.


Varningssignaler i början av ett nytt förhållande


 • Din partner lyssnar inte på dig

 • Det är bara din partner som pratar

 • Din partner verkar inte tycka om att ta i dig eller kyssa dig

 • Din partner är bara tillgänglig ibland

 • Din partner är kylig och distanserad

 • Du är mycket mer intresserad av närhet än din partner

 • Din partner finns inte tillhands för dig när du känner dig sårbar

 • Ju mindre tillgänglig din partner är desto mer besatt känner du dig

 • Du ger mycket mer än du får

Om flera av de här signalerna uppträder samtidigt, spring! Särskilt om attraktionen är väldigt stark. Ditt livstema har aktiverats med full kraft. Jag vet att det är svårt att följa det här rådet då din längtan kommer vara starkt inriktad att vilja stanna kvar i relationen. Ditt livstema kommer behöva kämpa i en omöjlig relation och dess överlevnad.


Livstema känslomässig försummelse i ett förhållande

 • Du talar inte om för din partner vad du behöver och blir sedan besviken när dina behov inte blir uppfyllda.

 • Du talar inte om för din partner hur du känner och blir sedan ledsen över att inte bli förstådd.

 • Du tillåter dig inte att visa sårbarhet så att din partner får en möjlighet att skydda eller hjälpa dig.

 • Du känner dig försummad men du säger ingenting. Du känner ilska inombords.

 • Du blir arg och krävande.

 • Du anklagar ofta din partner för att inte bry sig om dig tillräckligt.

 • Du blir själv distanserad och otillgänglig

En annan anledning kan också vara att du medvetet vill sabotera förhållandet för att inte komma för nära eller testa om du får gensvar precis som det lilla barnet gör med sina föräldrar, speciellt under trotsåldern. Detta kan triggas igång av att du blir överkänslig och tycker att du ser tecken på att din partner inte bryr sig om dig. Du nästan kräver att din partner ska läsa dina tankar på ett nästan magiskt vis.


En person med livstema känslomässig försummelse tänker inte på att man behöver kommunicera med sin partner om sina behov och känslor. Det troligaste är att en person med detta livstema istället drar sig undan och sluter sig. Tänker att denne åter igen inte fick sina känslomässiga behov tillgodosedda.


Vara krävande i relationer

En del personer med livstema känslomässig försummelse går ofta till motangrepp. Dom kompenserar för upplevelsen att vara försummade genom att bli utåtagerande med en fientlig inställning. Dom kan även vara krävande på ett narcissistiskt sätt. Ibland uppträder dom omoget och kräver att få alla sina behov tillfredsställda direkt även om det kan vara på bekostnad av någon annan. Dom kräver mycket och får också oftast mycket av sina partners. Det spelar ingen roll hur mycket uppmärksamhet som en person med detta livstema får dom känner aldrig att det är tillräckligt. Det är ett så kallat primärt sår som skapats tidigt i livet. Men istället för att visa sårbarhet kommer det ofta ut i ilska.


En person som blivit känslomässig försummad brukar vara krävande gällande materiella saker som exempelvis vad dom äter, har på sig, vilka dom umgås med eller vad dom lägger sin tid på.

Dom kan vara krävande gällande precis allt förutom just det dom känslomässigt behöver. Det kan vara känslomässig närhet och empati. Det materiella blir som ett substitut för kärlek och förståelse.

Som barn har dom förmodligen aldrig fått uttrycka sina känslor och behov. Föräldern (sannolikt mamma) svarar inte, avbryter eller orkar inte lyssna på dig. Dessa föräldrar brukar vara generösa med materiella saker vilket kan utveckla livstema berättigande som går lite hand i hand med detta livstema. Det kan jag berätta om vid ett senare tillfälle.

Vart en personer med detta livstema än vänder sig upplever dom ett tillstånd där det känns som en brist, det är något som saknas. Som barn gav dom oftast upp och lärde sig att inte förvänta sig någonting. Denna anledning leder ofta till att relationer blir ytliga som vuxen. • Förstå hur du blev försummad i barndomen. Lär känna det försummade barnet inom dig.

 • Var uppmärksam på dina känslor av försummelse i dina nuvarande relationer.

 • Sök kontakt med ditt behov av omvårdnad, empati och stöd.

 • Se mönster från tidigare relationer och bli medveten om de återkommer.

 • Gör en lista över fallgropar för att få större klarhet.

 • Undvik att ha en relation med en kylig partner som skapar eldande attraktion med detsamma.

 • Om du ingår i en relation med en partner som är känslomässigt generös ge det då en chans. Be om det du behöver, visa dig sårbar.

 • Sluta anklaga din partner och kräva denne på orimliga förväntningar gällande utseende, prestation och materiella saker.

2 903 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page